Algemene info“Opleiding verlos- en verpleegkundigen bij St John XXIII hospital  in Aber Noord Uganda”

 

Graag wil ik u kort informatie geven over de stichting Equator Medicare en het lopende project, waarvoor Equator Medicare fondsen werft.

 

In 2017 was mijn eerste contact met St John XXIII hospital in Aber, noord Uganda, district Oyam, door een missie van PUM, met de vraag om advies voor de algemene gezondheidszorg en meer specifiek verbeteringen op het gebied van verloskunde.

 

St John bestaat ruim 50 jaar, het was eerst een kleine health post in het gebied waar ook het beruchte Leger van de Heer (Joseph Kony) met de kindsoldaten heeft huisgehouden.     Er bleek een goed bestuur en een goede staf te zijn. Door armoede in de regio heeft het ziekenhuis weinig mogelijkheden gehad zich te ontwikkelen. Echter de daar geboren arts (cum laude afgestudeerd en daarna beurs VS Chicago, waar hij zich specialiseerde tot chirurg en ook het huisartsencertificaat behaalde) Dr Samuel Okori, heeft sinds enkele jaren de leiding. Ook al kreeg hij mooie aanbiedingen in de VS te blijven, toch ging hij terug naar “zijn” ziekenhuis en heeft daar geweldig werk verricht. Sommige problemen kan hij niet oplossen zolang er niet voldoende stafleden in het ziekenhuis of in de 29 eronder ressorterende health-posts zijn. 

 

Het ziekenhuis is een private-not-for-profit ziekenhuis, met een direct adhaerentiegebied van bijna 500.000 mensen in een straal van ruim 50 km. De daaromheen liggende overheidsziekenhuizen zijn bedroevend, qua bezetting, equipment en aanwezige medicatie. Daarom komen patiënten vaak van nog veel verder. Over nauwelijks begaanbare wegen, bijna geen openbaar vervoer.

 

 

 

Stafleden van elders komen moeilijk, tribale scheidslijnen, èn moeilijke huisvesting in dit afgelegen gebied. Daarvoor heeft Equator Medicare met hulp van Wilde Ganzen 18 stafwoningen gebouwd. 

 

 

 

 

In het ziekenhuis blijft er een tekort aan verlos- en verpleegkundigen, nog meer in de 29 health-posts die primair naar dit ziekenhuis verwijzen. Daar moeten één verloskundige en één verpleegkundige aan 25-30.000 mensen 7 x 24 uur hulp bieden. Mede daardoor is er een verschrikkelijk hoge moedersterfte. 

 

In St John vinden ruim 3000 bevallingen plaats, waarvan ongeveer 20% in een SC eindigt.  Vanuit de regio worden enorm veel prematuren, vaak ernstig ziek, aangeboden, veelal van vrouwen zonder enige zwangerschapsbegeleiding, in een regio met een straal van 70 km. De afdeling neonatologie kan zich slechts enkele couveuses veroorloven. Er is geen echte NICU. Kangoeroe-verpleging is vaak de enige oplossing. De verpleegkundigen die dit werk doen worden regelmatig bijgeschoold door een Italiaanse kinderarts die in Kampala woont. 

 

 

Net binnengebracht met neonatale tetanus.    Prematuur 800 gram, kangoeroe verpleging. 

 

Er zijn 7 artsen waarvan 2 volledig chirurgisch opgeleid, de andere hebben wel veel chirurgische èn gynaecologische ervaring, allen zijn kundig in het uitvoeren van een SC. 

 

In de 80 km verder liggende plaatsen Gulu en Lira zijn beperkte opleidingen voor verpleegkundigen, echter niet voor verloskundigen. De dichtstbijzijnde opleiding is ruim 200 km verder. Door de reeds genoemde tribale scheidslijnen komen er moeilijk stafleden uit andere regio’s.

 

 

Italiaanse kinderarts geeft les.                                   Bed-side teaching.

 

In noord Uganda:

-                      Komt één van de 8 vrouwen die zwanger zijn of bevallen, daardoor te overlijden. 

-                      Slechts 60% van de zwangere vrouwen in Uganda krijgt het minimum van 4 controles. 

-                      De moedersterfte is 375 per 100.000 bevallingen. 6050 vrouwen per jaar. 16 per dag. 

-                      212 van 1000 pasgeboren kinderen overlijden rond of in de 1e 4 weken na de bevalling. In Uganda ruim 30.000 kinderen. 

-                      Er zijn 10 artsen op 100.000 inwoners (in Nederland 312), nog minder verloskundigen.

-                      Slechts 40 % van de vrouwen heeft een geschoolde verloskundige of arts bij de bevalling.

-                      3 van de gemiddeld 8 zwangerschappen worden beëindigd met een onveilige, illegale abortus, met een mortaliteit van 25%.

 

In lijn met Sustainable Development Goal 3 van de VN en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), wil Stichting Equator Medicare een bijdrage leveren aan vermindering van kinder- en moedersterfte. Ook voor SDG 4, kwaliteit van onderwijs, worden in dit project grote stappen gemaakt. 

Op 25 februari 2021 was er een Presidential Conference met WHO-directeur Dr Tedros die de noodklok luidde over de hoge moeder- en kindersterfte in ontwikkelingslanden, verergerd door COVID en m.n. in sub-Sahara Afrika. Rotary International sloot daarbij aan. Deze teleconferentie is door mij bijgewoond. 

 

De WHO heeft in Uganda 3 ziekenhuizen aangewezen waar een nieuwe opleiding MOET komen om wat aan het probleem te doen, het St John XXIII hospital in Aber ziekenhuis is er één van, omdat het de kennis, kunde en capaciteit in huis heeft. In heel noord Uganda is er niet één opleiding voor verloskundigen.

 

 

 

Het is een groot project, een meerjarenproject. Ook onze partner Wilde Ganzen wil graag meerjarige samenwerking. Equator Medicare heeft met Wilde Ganzen en St John een contract getekend om de school te realiseren. 

 

Alle partijen kijken nadrukkelijk naar de lokale behoefte, de lokale organisatie en het waarborgen van duurzaamheid; dat zijn en blijven onze uitgangspunten. 

Maar het gaat niet alleen om het gebouw. Ook onderwijsmiddelen en de vorm van onderwijs krijgen ruim aandacht. Dus niet een klassieke bibliotheek (die met de snelle ontwikkelingen  ook snel achterloopt) maar juist ruim aandacht voor ICT. Er lopen al contacten met andere partners die medische simulatietrainingen op het gebied van verloskundige zorg opzetten. 

 

Er is ook gekeken naar het draagvlak bij de bevolking en duurzaamheid. Vrouwengroepen rond de health-posts in het werkgebied van het ziekenhuis met een populatie van bijna 600.000 inwoners, worden geactiveerd, om de moedersterfte omlaag te brengen. Middelbare scholen worden geïnformeerd, en gevraagd meer aandacht aan de bèta vakken te besteden, waarmee ze de opleiding kunnen volgen.

 

Het project wordt in fasen uitgevoerd. De totale kosten bedragen ruim  448.000. 2/3e voor Equator Medicare, 1/3e Wilde Ganzen. Fase 1 (€ 202.000) is in aanbouw, alle gelden zijn binnen en worden door Wilde Ganzen in tranches overgemaakt.  De bouw is intussen gestart en wordt strak gemonitord door ons en Wilde Ganzen. Voor fase 2 ( € 120.000) zijn de fondsen wat betreft het aandeel van EM nagenoeg binnen. De fondsenwerving voor fase 3   (€ 126.000) gaat nu van start. 

 

De primaire doelen zijn: 

-                      Verlaging van moeder- en kindersterfte, door betere begeleiding van zwangere vrouwen en begeleiding en ondersteuning rond de bevalling in dit deel van Noord Uganda;

-                      Minder of geen ongewenste zwangerschappen, die nu vaak onveilig worden afgebroken;

-                      Elke 9 maanden krijgen 60 jonge mensen de kans van hun leven om een HBO opleiding te volgen. Na ruim 2 jaar in-service opleiding hebben ze een mooie baan met werkgarantie;

-                      St John en de health-posts kunnen kiezen uit vele afgestudeerden om vacatures te vervullen;

 

Secundaire effecten: 

-                      Bij- en nascholing van verlos- en verpleegkundigen van de talloze lokale gezondheidsposten/dispensaries worden eindelijk mogelijk;

-                      De opleiding kan zich vanaf het 3e jaar zelf financieren;

-                      Verbetering van de lokale economie, werkgelegenheid tijdens de bouw, aansluitend voor docenten, koks, schoonmakers, bewakers, en secundair de lokale middenstand. 

-                      Verloskundigen zijn ook specialisten voor family-planning, zoals anticonceptie. Vrouwen hebben weinig kennis en geen toegang tot anticonceptie, hoe graag ze het zouden willen. Er zijn ook teveel ongewenste zwangerschappen. Hoe groter het gezin, hoe meer armoede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2022, bijna klaar voor de verdiepingsvloer.

 

Over mijzelf:

Dick Jungst, ik was 34 jaar huisarts in Almelo met veel verloskunde (ong. 700 partus). 

Vanaf 2005 werd ik 12 keer uitgezonden via Rotary Doctors naar Kenia en later Ethiopië.  In 2009 volgde ik een masterstudie aan het KIT, internationale gezondheidszorg en tropische geneeskunde. 

 

Vanaf 2017 10 uitzendingen voor PUM naar o.a. Pakistan, Tanzania en Uganda. Algemene gezondheidszorg en vooral ook moeder- en kindzorg. Ook vanaf 2017 12 adviesmissies voor Concept Foundation (Genève) naar India, Vietnam, Thailand, Tanzania, Zambia en Ethiopië.

Al deze missies waren met name gericht op vrouwengezondheidszorg.

Sinds 2004 ben ik voorzitter van de stichting Equator Medicare (ANBI). 

 

 

 

Stichting Equator Medicare

Opgericht 2004. In de slipstream van uitzendingen door Rotary Doctors en PUM blijven er intensieve contacten met partners, en actueel St John XXIII in Aber, noord Uganda. Uitgevoerde projecten: kraamklinieken, kinderafdelingen algemeen ziekenhuis, aanzet kleinere ziekenhuizen, stafwoningen, en actueel wordt gebouwd aan een school/opleiding voor verlos- en verpleegkundigen in Uganda. 

Met alle partners in de diverse landen is nog steeds goed contact, we krijgen jaarverslagen en updates over nieuwe ontwikkelingen. 

Bijna alle projecten worden met de steun van Wilde Ganzen uitgevoerd. Daarnaast zijn er goede contacten met andere donorstichtingen.

De stichting heeft een kleine 300 adressen waar 4-5 keer per jaar een nieuwsbrief naar wordt verstuurd, met veel kleinere en grotere sponsoren. Incidenteel worden er activiteiten uitgevoerd, zoals jl. april een kunstveiling. 

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 3 anderen ook betrokken waren bij ontwikkelingssamenwerking, en één financieel deskundige.

 

Equator Medicare wil dit project, verlagen van de onnodige maternale sterfte in noord Uganda, graag onder de aandacht brengen, waarmee ook voorkomen wordt dat gezinnen uit elkaar vallen.

 

 

Dick Jungst, huisarts n.p. equatormedicare@gmail.com

06-22796300

 

 

 

Nieuws algemeen.

 

Er is veel onrust in de wereld. Oorlog in Oekraïne, natuurrampen door klimaatverandering,

hoge energieprijzen, inflatie, minder welvaart, ook in ons land.

Onze partner in Shergarh, Pakistan, zit net naast het enorme overstromingsgebied waar

miljoenen mensen beroofd zijn van hun huis, hun vee, er zijn geen oogsten meer, alleen

ellende.

Met bijna alle partners uit het verleden is nog regelmatig contact, zij sturen berichten, soms

jaarverslagen en foto’s. Dan zien we hoe wij met z’n allen toch veel bereikt hebben: mensen

die nog veel minder welvaart hebben, en nauwelijks toegang hebben tot schoon drinkwater,

gezondheidszorg of onderwijs, krijgen nu de kans daar echt verbetering in te brengen. Onze

dank gaat uit naar die lokale partners, die betrouwbaar zijn en echt iets voor de bevolking

betekenen.

Equator Medicare is regelmatig in beeld. We geven vaak presentaties. Met serviceclubs, zoals Rotary Ambt Almelo, Wierden, Twenterand, Herford (Duitsland) en Brugge (België) wordt intensief samengewerkt. Ook Soroptimisten en Probusclubs nodigen ons uit om onze

boodschap uit te dragen, waarbij zij ons werk ondersteunen.

Op een conferentie van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO in Genève in oktober mocht ik het actuele project, de school en opleiding voor verloskundigen in noord Uganda, via een Zoom-verbinding presenteren. De WHO vindt ons initiatief een voorbeeld hoe relatief

kleinschalige projecten een enorme impact kunnen hebben voor tienduizenden vrouwen en

hun gezinnen. Dat is toch eervol !

 

Uganda.

 

Bij het St John XXIII hospital in Aber, Noord Uganda, wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw

van de school voor verlos- en verpleegkundigen. Zoals geschreven, wordt het project in 3

fasen uitgevoerd. Fase 1 is de fundering, begane grond tot en met de vloer van de 1e

verdieping. Hiermee zijn ze over de helft, en wordt komende week het 3e bedrag (van 4)

overgemaakt. Dit weekend kregen we bericht over de financiële controle, een rapport van de

interne accountant, met de discussie over bespreekgevallen met de aannemer. Dat ziet er

heel degelijk uit. Ook daar zijn er prijsverhogingen van basismaterialen. Maar geen tekort

aan personeel, de aannemer heeft ze voor het uitzoeken.

Ons aandeel in Fase 1 is bijna geheel voldaan; i.v.m. valutaschommelingen (de euro was een

periode bijna 8% minder waard dan de US dollar), prijsaanpassingen lokaal, en financiering

voor een externe accountant die aan het eind van fase 1 een oordeel en advies moet geven,

zullen we met Wilde Ganzen een addendum maken.

Eind 2022 verwachten we de fondsenwerving voor fase 2 rond te hebben. Bij twee

vermogensfondsen lopen nog aanvragen voor substantiële bijdragen.

Los van de bouw zijn we ook bezig met de inrichting en de leermiddelen. Denk aan stoelen,

tafels kasten, whiteboards, anatomische modellen en andere oefen- en instructiematerialen.

Rotary heeft een fonds, dat hiervoor een premie geeft van ruim 90%. Dan moeten diverse

Rotary Clubs o.a. één uit Uganda daaraan meewerken en doneren. Veel werk om uit te

zoeken, om contacten te leggen, maar het gaat om het resultaat.

Daarnaast blijft uw bijdrage hard nodig en wordt goed besteed. 18 maanden na de start van

de school in 2024 zullen de eerste basisverloskundigen in de gezondheidsposten rond het

ziekenhuis honderden vrouwen en gezinnen gaan helpen met gezinsplanning, en assistentie

bij zwangerschap en bevalling. Waarmee de onnodige moedersterfte echt omlaag gebracht

kan worden. Ze maken een begin met het opzetten van vrouwengroepen, die elkaar steunen

en ongewenste zwangerschappen voorkomen. En hopelijk minder tienerzwangerschappen.

Door armoede is een gezin met 5 of 6 kinderen slecht af. Wie betaalt het schoolgeld,

uniform, voldoende goede voeding en kleding?

Heeft u vragen, laat het ons horen. We kunnen een presentatie geven, of materiaal sturen

als u iets te vieren heeft, en in plaats van een cadeau, een gift aan Equator Medicare te

doneren.

 

 

 

Voortgang bouw Nurse midwife training school in Aber-Uganda

 

Enkele recent ontvangen foto’s van de voortgang van de bouw. De bouw vordert goed en wordt nauwkeurig gecontroleerd wat betreft veiligheid en financiën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurse midwife training school in Aber-Uganda

 

De bouw van de school voor verlos- en verpleegkundigen in Aber, noord Uganda, is gestart !

 

Nadat de contracten tussen Equator Medicare, Wilde Ganzen en St John 31 maart getekend waren, heeft Equator ruim € 137.000 overgemaakt naar Wilde Ganzen. Dit geld kwam voor € 80.000 uit bestemmingsreserves, bijna € 13.000 van Rotary clubs Ambt Almelo en Wierden, van familiefondsen en van een stichting die anoniem wil blijven, en vele andere donateurs. Wilde Ganzen geeft daarover een premie van 50%. 

Voor de fundering en de eerste bouwlagen van het hoofdgebouw is ruim € 202.000 uitgetrokken, elke keer dat het potje van € 50.000 bijna leeg is, krijgen wij en Wilde Ganzen een verantwoording van de uitgaven en worden er weer € 50.000 overgemaakt. Dat geeft alle partijen inzicht in de situatie. 

 

Nadat begin april de eerste € 50.000 zijn overgemaakt naar het ziekenhuis, is direct daarna het werk begonnen. Eerst werden de grondwerkzaamheden gestart, met een gedegen geologisch rapport, over de bodem- en watergesteldheid, over het aardbevingsrisico, met funderingsadviezen. 

Equator wordt stap voor stap op de hoogte gehouden, met allerlei rapporten zoals de geologie en over de kwaliteit van de materialen, en foto’s. 

 

 

 

 

Nu is Equator Medicare bezig met de fondsenwerving voor deel 2, de leslokalen en de bibliotheek voor ruim € 100.000, waarvan Equator € 67.000 gaat opbrengen. Een andere grotere stichting met wie Equator Medicare eerder heeft samengewerkt, heeft een mooie toezegging gedaan. Deze stichting heeft door eerdere resultaten van onze projecten het volste vertrouwen in de stichting en de projecten. Als de eindstreep bereikt is betaalt deze stichting de laatste 10%, geweldig !

 

 

 

Nurse midwife training school in Aber-Uganda

 

De bouw van de eerste fase, het mainframe van het gebouw en de voorzieningen, is begonnen!

Bij de bouw staat onderstaand Billboard:

 

 

Informatie over een nieuw project: Nurse Midwife Training School.

 

Na een adviesmissie vanuit PUM naar St Johns’ XXIII Hospital in Aber, NW Uganda (eerder: Pope Johns’) eind 2017, heb ik nog langere tijd adviezen gegeven op afstand. Daarna zijn door PUM nog 2 missies naar PJH gestuurd, één voor microbiologie en lab, m.n. gericht op antibiotica resistentie, en een voor advies en reparatie medisch installaties. Met de medisch directeur, Samuel Okori, daar geboren, huisarts met veel chirurgische ervaring, studie Chicago VS, is er een zeer positieve werkrelatie. Zijn drive om echt wat te betekenen voor de bevolking is bewonderenswaardig.

Equator Medicare heeft dit afgelegen ziekenhuis met een enorm achterland geassisteerd met stafwoningen. Personeel was niet te krijgen zonder veilige huisvesting op of tegen de compound.     EM en St Johns’ waren in gesprek over een hoogstnoodzakelijke opleiding voor verpleeg- en verloskundigen. Op 25 februari j.l. was er een Presidential Conference met WHO-directeur Tedros en Rotary-voorzitter Knaack, die de noodklok luiden over de hoge moeder- en kindersterfte in ontwikkelingslanden, verergerd door COVID en m.n. in sub-Sahara Afrika. Deze teleconferentie heb ik bijgewoond. Dit was een reden om de samenwerking met lokale Rotary te intensiveren.

Probleemstelling.

Wereldwijd sterven er dagelijks 810 vrouwen aan zwangerschap-gerelateerde problemen, de meeste tijdens en direct na de bevalling, met name door bloedingen, infecties, (pre-)eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), onveilige abortus en onvoldoende deskundige begeleiding; ook sterven er dagelijks 6500 baby’s.  Per jaar: 295.000 vrouwen. In sub Sahara Afrika sterven door dit probleem jaarlijks 196.000, dagelijks 536 vrouwen.

In Uganda:

-         Slechts 60% van de zwangere vrouwen in Uganda krijgt het minimum van 4 controles.

-         De moedersterfte is 375 per 100.000 bevallingen. 6050 vrouwen per jaar. 16 per dag.

-         212 van 1000 pasgeboren kinderen overlijden rond of in de 1e 4 weken na de bevalling. In Uganda ruim 30.000 kinderen.

-         Er zijn 10 artsen op 100.000 inwoners (Nederland 312)

-         Slechts 40 % van de vrouwen heeft een geschoolde verloskundige of arts bij de bevalling.

 

 

 

Er is intussen overleg geweest met de WHO Uganda, Dr Sentumbwe Olive and Dr Kirunda Ibrahim:

… there are needs all over the country to improve health care in general and a focus on maternal and newborn health would give us a very good mileage. There are three different places mentioned in this mail. Pope Johns hospital in Aber, Lira hospital and Masaka hospital…. We at WHO are happy to work with you colleagues in any part of the country you may select to work with. Right now, we are going to collect information/contacts about the people you can reach out to in the place and give you a feedback soon.

St Johns’ hospital heeft dringend behoefte aan een eigen opleiding voor verpleeg- en verloskundigen. Bestaande opleidingen zijn bijna allemaal particuliere instituten, met name in de hoofdstad Kampala, op 6 uur rijden. Deze instituten moeten hun leerlingen stage laten lopen in allerlei ziekenhuizen, kleinere centra en gezondheidsposten. In theorie lijkt het nog wat, maar de ervaring van de artsen in St Johns’ is slecht: veel vaardigheden worden slecht beheerst. Er worden mooie cijfers uitgedeeld maar die zijn nogal eens gekocht met geld of “in natura”. Een recente shortlist met kandidaten leverde niet één gekwalificeerde verloskundige op. Daar komt bij dat de meeste leerlingen in Kampala willen blijven en niet naar deze afgelegen contreien willen verhuizen. Andersom: in de regio zijn wel middelbare (secondary) scholen die goede studenten afleveren, maar in de regio geen studie voor verlos- of verpleegkundige kunnen volgen.

 


 

Plannen voor ondersteuning.

Equator Medicare is voor dit project na de oproep van WHO en Rotary, de samenwerking aangegaan met RC Ambt Almelo en RC Herford (Du) die zullen bijdragen, en een bijdrage van de respectievelijke districten zullen aanvragen. Inzameling van de Rotarybijdrage en m.n. vanuit de districten kunnen nog wel even op zich laten wachten. Op de site van de RC’s komt informatie. Lokale pers zal worden benaderd. Equator zal zelf haar donoren ook informatie geven voor een extra donatie.

St Johns’ wil en kan ook niet het hele project in één keer realiseren. Eerst gebouwen, deels gefaseerd, daarna leermiddelen. Ook voor Equator en partners is het project (te) groot. Met Wilde Ganzen is een goed gesprek geweest, en staat hier zeer positief tegenover.  Indien zij akkoord zijn zal WG een Grant van 50% geven over het ingezamelde bedrag. Voor Equator zal fasering ook beter te managen zijn.

Equator wil met partners in eerste instantie € 100.000 bijeenbrengen, streefdatum medio 2021, waarna WG wordt gevraagd 50% bij te dragen. In 2022, zullen Rotary fondsen en Equator, liefst weer met Wilde Ganzen, streven naar € 80.000 waarbij aan WG weer 50% wordt gevraagd. WG geeft aan te streven naar projecten met meerjarige samenwerking. WG vindt dit een geschikt project daarvoor.

Te veel gezinnen komen door onnodige sterfte zonder moeder te zitten wat een ramp voor de kinderen betekent.

 

Dick Jungst  MD, vzt