esculaap wereldkaartesculaap††††††††

 

Algemene informatie en correspondentie:

Secretariaat: Gaby Jungst-Beuger

Nije Allee 28, 7609 ZG Almelo ††††††††††††††† equatormedicare@gmail.com

RSIN 814174437KvK 08129398†††††††††† bank NL14 RABO 0102 2735 96

 

 

Beleidsplan Stichting Equator Medicare

 

2022-2025

††††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††††

De Stichting Equator Medicare is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Inhoud.

1.    Inleiding

2.    Doelstelling

3.    Missie

4.    Visie

5.    Onderscheidend vermogen

6.    Ambitie

7.    Langetermijndoelstelling

8.    Kortetermijndoelstelling

9.    Samenwerking

10.  Organisatie

11.  Resultaten

12.  Verantwoording

Inleiding.

De stichting Equator Medicare werd opgericht in november 2004.

Projecten worden aangedragen door ter plaatse werkende vrijwilligers, en uitgewerkt door het bestuur. Alle hulp vanuit de stichting wordt verleend door vrijwilligers.††

Doelstelling.

Het doel is bevordering van gezondheid van individuen en bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, door inzet van medische zorg en middelen, en het overdragen van kennis en vaardigheden aan lokale gezondheidswerkers.††

De millenniumdoelstellingen van de VN uit 2000 zijn daarbij een leidraad.

Projecten kunnen worden opgezet door:

-       De bouw van watervoorzieningen t.b.v. schoon drinkwater, lichamelijke hygiŽne;

-       De bouw en inrichting van verloskundige voorzieningen;

-       De bouw van gezondheidsvoorzieningen, zoals kinderafdelingen, verpleegposten;

-       Ondersteuning van gezondheidswerkers met een vervolgopleiding om later de gemeenschap kwalitatief goede zorg te kunnen bieden;

-       Ondersteunen van bouw en inrichting van een opleidingsinstituut gezondheidszorg;

 

Missie.

Equator Medicare wil in landen rond de evenaar hulp bieden op direct en indirect medisch gebied om het gezondheidsniveau van de lokale bevolking te verbeteren.

De oprichters van de stichting hebben tijdens vrijwilligerswerk in landen rond de evenaar (de equator) gezien hoe beperkt de toegankelijkheid van medische voorzieningen in deze landen vaak is. Armoede, niet verzekerd zijn voor medische zorg, of zelfs het nagenoeg ontbreken van medische voorzieningen, zijn daar oorzaken van.

Vaak zijn primaire voorwaarden voor gezondheid al zeer beperkt: gebrek aan schoon drinkwater, vitamine- en eiwitrijk voedsel en gezondheidsvoorzieningen. Daarnaast is er gebrek aan deskundig advies over voeding, zwangerschap, bevalling, geboortebeperking, infectieziekten, seksueel overdraagbare ziekten, vaccinaties voor kinderen en hygiŽne. Ook mensen rond de evenaar moeten daartoe mogelijkheden krijgen. De stichting wil daarvoor de opleiding van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden bevorderen.

Visie.

De visie van Equator Medicare is dat het effectief is om kleinschalig hulp te bieden daar waar dat direct noodzakelijk is, waarbij er niets aan de strijkstok blijft hangen en begeleiding en controle door vrijwilligers van meerwaarde is. Wij denken dat deze visie mensen en organisaties aanspreekt, waardoor wij donaties verkrijgen om hulp te bieden.

De stichting streeft ernaar dat de hulp een bestendig karakter krijgt, dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenschap zelf de potentie heeft om de hulpmiddelen, die via steun van Equator Medicare tot ontwikkeling komen, te exploiteren c.q. te benutten.

 

Ambitie.

De ambitie van Equator Medicare is:

-       Elke drie jaar een groot project (bijv. uitbouw ziekenhuis, bouw gezondheidspost, bouw verloskundige kliniek, opleidingsinstituut) te realiseren;

-       Jaarlijks kleine projecten mogelijk maken ;

-       Opleidingen aan te bieden aan verpleeg- en verloskundigen op divers gebied;

-        

Langetermijndoelstelling.

De stichting wil in 2022-2025 voldoende gelden inzamelen in samenwerking met andere stichtingen en donoren om in Noordwest Uganda in St Johnís Hospital een opleiding voor verlos- en verpleegkundigen in 3 jaar te realiseren. De totale investering bedraagt Ä 480.000.

Samenwerking.

De stichting wil om haar doelstellingen te halen graag samenwerken met andere partijen, om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen. Dat kunnen lokale NGOís zijn, naast familie- en vermogensfondsen, en Wilde Ganzen.

Organisatie.

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers, die ůf ervaring hebben in ontwikkelingswerk, ůf financiŽle en organisatorische expertise hebben. Daarnaast zijn er vrijwilligers die bij fondsenwerving actief zijn.De bestuurders ontvangen geen vergoedingen.

Onderscheidend vermogen.

De stichting onderscheidt zich door:

-       Aantoonbaar succesvolle projecten; minimale overhead- en bestuurskosten, < 1 % van de jaarlijkse inkomsten;

-       Controle ter plaatse door eigen vrijwilligers of betrouwbare lokale medewerkers of partners;

-       Goede samenwerking met Rotary en Wilde Ganzen;

-       Betrokken bestuursleden met een goed netwerk;

-       FinanciŽle transparantie.

De stichting inventariseert projecten ter plaatse, overlegt met de lokale bevolking en de autoriteiten om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de lokale bevolking. Indien een project gerealiseerd is, zal nog enige tijd advisering en nazorg mogelijk zijn.

 

Verantwoording.

 

De stichting heeft een ANBI status. Resultaten en jaarverslagen inclusief financiŽle details staan op de website www.equatormedicare.nl