Het doel van de stichting Equator Medicare:

De oprichters van de stichting hebben tijdens vrijwilligerswerk in landen rond

de evenaar, de equator, gezien hoe beperkt de toegankelijkheid van medische

voorzieningen in deze landen vaak is.

Armoede, niet verzekerd zijn voor medische zorg, of zelfs het nagenoeg

ontbreken van medische voorzieningen, zijn daar oorzaken van.

Vaak zijn primaire voorwaarden voor gezondheid al zeer beperkt: schoon

drinkwater, vitamine- en eiwitrijk voedsel, voorlichting over voeding,

zwangerschap, geboorte(beperking), besmettelijke en sexueel overdraagbare

ziekten, vaccinaties voor kinderen, en hygiënische toiletten ontbreken vaak.

Ook mensen rond de evenaar moeten daartoe mogelijkheden krijgen. De

stichting wil daarom voor individuen en bevolkingsgroepen in deze

ontwikkelingslanden hulp bieden.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a: het opzetten van één of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep

een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's

zelfstandig, zonodig met financiële ondersteuning,

door de lokale bevolking door te laten zetten.

b: bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen,

financieel te ondersteunen;

c: het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en

een hoger rendement te laten behalen.