Informatie over een nieuw project: Nurse Midwife Training School.

 

Na een adviesmissie vanuit PUM naar St Johns’ XXIII Hospital in Aber, NW Uganda (eerder: Pope Johns’) eind 2017, heb ik nog langere tijd adviezen gegeven op afstand. Daarna zijn door PUM nog 2 missies naar PJH gestuurd, één voor microbiologie en lab, m.n. gericht op antibiotica resistentie, en een voor advies en reparatie medisch installaties. Met de medisch directeur, Samuel Okori, daar geboren, huisarts met veel chirurgische ervaring, studie Chicago VS, is er een zeer positieve werkrelatie. Zijn drive om echt wat te betekenen voor de bevolking is bewonderenswaardig.

Equator Medicare heeft dit afgelegen ziekenhuis met een enorm achterland geassisteerd met stafwoningen. Personeel was niet te krijgen zonder veilige huisvesting op of tegen de compound.     EM en St Johns’ waren in gesprek over een hoogstnoodzakelijke opleiding voor verpleeg- en verloskundigen. Op 25 februari j.l. was er een Presidential Conference met WHO-directeur Tedros en Rotary-voorzitter Knaack, die de noodklok luiden over de hoge moeder- en kindersterfte in ontwikkelingslanden, verergerd door COVID en m.n. in sub-Sahara Afrika. Deze teleconferentie heb ik bijgewoond. Dit was een reden om de samenwerking met lokale Rotary te intensiveren.

Probleemstelling.

Wereldwijd sterven er dagelijks 810 vrouwen aan zwangerschap-gerelateerde problemen, de meeste tijdens en direct na de bevalling, met name door bloedingen, infecties, (pre-)eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), onveilige abortus en onvoldoende deskundige begeleiding; ook sterven er dagelijks 6500 baby’s.  Per jaar: 295.000 vrouwen. In sub Sahara Afrika sterven door dit probleem jaarlijks 196.000, dagelijks 536 vrouwen.

In Uganda:

-         Slechts 60% van de zwangere vrouwen in Uganda krijgt het minimum van 4 controles.

-         De moedersterfte is 375 per 100.000 bevallingen. 6050 vrouwen per jaar. 16 per dag.

-         212 van 1000 pasgeboren kinderen overlijden rond of in de 1e 4 weken na de bevalling. In Uganda ruim 30.000 kinderen.

-         Er zijn 10 artsen op 100.000 inwoners (Nederland 312)

-         Slechts 40 % van de vrouwen heeft een geschoolde verloskundige of arts bij de bevalling.

 

 

 

Er is intussen overleg geweest met de WHO Uganda, Dr Sentumbwe Olive and Dr Kirunda Ibrahim:

… there are needs all over the country to improve health care in general and a focus on maternal and newborn health would give us a very good mileage. There are three different places mentioned in this mail. Pope Johns hospital in Aber, Lira hospital and Masaka hospital…. We at WHO are happy to work with you colleagues in any part of the country you may select to work with. Right now, we are going to collect information/contacts about the people you can reach out to in the place and give you a feedback soon.

St Johns’ hospital heeft dringend behoefte aan een eigen opleiding voor verpleeg- en verloskundigen. Bestaande opleidingen zijn bijna allemaal particuliere instituten, met name in de hoofdstad Kampala, op 6 uur rijden. Deze instituten moeten hun leerlingen stage laten lopen in allerlei ziekenhuizen, kleinere centra en gezondheidsposten. In theorie lijkt het nog wat, maar de ervaring van de artsen in St Johns’ is slecht: veel vaardigheden worden slecht beheerst. Er worden mooie cijfers uitgedeeld maar die zijn nogal eens gekocht met geld of “in natura”. Een recente shortlist met kandidaten leverde niet één gekwalificeerde verloskundige op. Daar komt bij dat de meeste leerlingen in Kampala willen blijven en niet naar deze afgelegen contreien willen verhuizen. Andersom: in de regio zijn wel middelbare (secondary) scholen die goede studenten afleveren, maar in de regio geen studie voor verlos- of verpleegkundige kunnen volgen.

 


 

Plannen voor ondersteuning.

Equator Medicare is voor dit project na de oproep van WHO en Rotary, de samenwerking aangegaan met RC Ambt Almelo en RC Herford (Du) die zullen bijdragen, en een bijdrage van de respectievelijke districten zullen aanvragen. Inzameling van de Rotarybijdrage en m.n. vanuit de districten kunnen nog wel even op zich laten wachten. Op de site van de RC’s komt informatie. Lokale pers zal worden benaderd. Equator zal zelf haar donoren ook informatie geven voor een extra donatie.

St Johns’ wil en kan ook niet het hele project in één keer realiseren. Eerst gebouwen, deels gefaseerd, daarna leermiddelen. Ook voor Equator en partners is het project (te) groot. Met Wilde Ganzen is een goed gesprek geweest, en staat hier zeer positief tegenover.  Indien zij akkoord zijn zal WG een Grant van 50% geven over het ingezamelde bedrag. Voor Equator zal fasering ook beter te managen zijn.

Equator wil met partners in eerste instantie € 100.000 bijeenbrengen, streefdatum medio 2021, waarna WG wordt gevraagd 50% bij te dragen. In 2022, zullen Rotary fondsen en Equator, liefst weer met Wilde Ganzen, streven naar € 80.000 waarbij aan WG weer 50% wordt gevraagd. WG geeft aan te streven naar projecten met meerjarige samenwerking. WG vindt dit een geschikt project daarvoor.

Te veel gezinnen komen door onnodige sterfte zonder moeder te zitten wat een ramp voor de kinderen betekent.

 

Dick Jungst  MD, vzt