FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Almelo, 30 januari 2021

Geacht bestuur,

 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2020 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zo nodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. Het ondersteunen van lokale initiatieven voor schoon drinkwater.
 3. Bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 4. Het financieel ondersteunen van lokale gezondheidswerkers om een vervolgstudie mogelijk te maken.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen en door acties. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit de regio Twente. Geografisch gezien concentreert de stichting zich momenteel op gebieden in EthiopiŽ, Oeganda en Pakistan

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 


In dit verslag wordt weergegeven hoe 2020 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2020. Daartoe wordt de balans per 31-12-2020 weergegeven en het opbrengsten-/kostenoverzicht over 2020. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2019.

 

In 2020 is het Eigen Vermogen van de stichting afgenomen van ca. Ä 45.000 naar ca.
Ä 23.000. Dit is het gevolg van twee nieuwe voorzieningen van Ä 15.000 resp. Ä 20.000, voor een tweetal projecten, waar Equator Medicare zich in 2021 op gaat richten, te weten: project MHF Lahore (Pakistan) en project Pope Johnís Hospital (Uganda).

 

In 2020 zijn er enkele projecten uitgevoerd rond Pope Johnís Hospital in Uganda (afronding Staffhouses, aanschaf CT-scanner).

Daarnaast is er een waterproject uitgevoerd rond Getema EthiopiŽ. Dit project is in belangrijke mate financieel ondersteund door Rotaryclub Ambt Almelo, een Rotary District Grant en Rotaryclub Herford.

Tevens zijn er - door Wilde Ganzen verdubbelde - donaties gedaan aan Corona-projecten in Konchi EthiopiŽ, Shergarh Pakistan, Lahore en Pope Johnís Hospital. (Totale donatie door Equator Medicare was Ä 9.620, door Wilde Ganzen aangevuld tot Ä 19.232).

Tot slot is een gezondheids-awareness programma in Konchi ondersteund en zijn studiekosten voor opleiding van verpleegkundigen in EthiopiŽ betaald. Deze uitgaven waren reeds in 2019 voorzien.

 

In januari 2020 heeft Dick Jungst een bezoek gebracht aan de projecten in EthiopiŽ en Uganda. Over zijn ervaringen in deze landen en rond onze projecten bent u in een nieuwsbrief geÔnformeerd.

†††††††††††

 

In Getema zijn nieuwe bronnen hard nodig.

 

Pope Johnsí Staff houses in aanbouw

 

In 2020 liggen de inkomsten op hetzelfde niveau als in 2019. Inkomsten uit bijzondere donaties anders dan van Rotary zijn gedaald evenals van acties. Deze waren in Corona-jaar 2020 vrijwel niet mogelijk. Dit wordt gecompenseerd door acties op persoonlijk initiatief vanuit de medische sector. Met deze geste zijn we erg ingenomen. De lijfrenten en donaties (zowel qua bedrag als aantal) zijn fors gestegen. Er zijn de nodige reacties gekomen op onze oproep voor de ondersteuning van een aantal Corona-projecten bij partners waar we al eerder ondersteuning hebben geboden.

 

Wij zijn vanzelfsprekend erg content met allen die onze stichting een warm hart toedragen en ruimhartig ondersteunen.

 

In de bijlagen worden balans en opbrengsten-/kostenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

 

Ewald Oude Steenhof.


JAARREKENING 2020.

 

 

Balans per 31 december 2020.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† _2020††††††††††††††††††††††††††††††††† 2019

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Rekening Courant††††††††††† ††††††† 823††††††††††††††††††† †††††††††† ††3.109††††††††††

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfsspaarrekening††††† †† 59.200††††††††††††††††††††††††††††††† 51.500

(spaarrekening)

Nog te ontvangen bedragen†††††††† 1.000

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 61.023††††††††††††††††††††††††††††††† 54.609††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††† 22.923†††††††††††††††††††††††††††††††† 45.071

†††††††††††

Voorzieningen††††††††††††††††††† ††††††††††† 38.100†††††††††††††††††††††††††††††††† 9.538

 

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)†††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††† 61.023†††††††††††††††††††††††††††††††† 54.609

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2020

 

Eigen Vermogen per 1-1-2020†††† †††††††45.071

Saldo opbrengsten/kosten 2020††††† -/- 22.148 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2020 †††††††22.923††††††††††††


††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2020.

 

 

Opbrengsten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† 2020†††††††††††††††††††††††††††† †† 2019

 

Bijzondere donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ††††††††††9.000††††††††††††††††††††††††††††† 22.700

Rotary Ambt Almelo/Herford Getema Waterpr.†††† 10.867 †††††††††††††††††††††††††††† †††††††††0

Lijfrenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† ††††††††††12.450††††††††††††††††††††††††††††† 9.450

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††† ††††††††††††††††4.765††††††††††††††††††††††††††††† 3.432

Acties††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ††††††††††5.945††††††††††††††††††††††††††††† 8.278

Rente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††5†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 7†††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† †††††††††††††††††††††††††††††††

Totaal opbrengsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 43.032††††††††††††††††††††††††††††† 43.867

 

Kosten

 

Project Pope Johnís Hospital Oeganda†††† †††††††††††11.500†††††††††††††††††††††††††††† 30.000

Jubilee gift Pope John†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††† †††††††††††0†††††††††††††††††††††††††††† 3.700

Waterproject Getema†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 8.867††††††††††††††††††††††††††††† 4.000

Awareness programma Konchi†††††††††††††† †††††††††††† †††††††††††0†††††††††††††††††††††††††††† †††† 500

Studiekosten verpleegkundigen EthiopiŽ††††††††† ††††††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††† 4.600

Kosten t.b.v. reis EthiopiŽ/Oeganda, jan.2020††††††††††† †††0††††††††††††††††††††††††††††† †††† 438†††††††††††

Coronaproject i.s.m, WG t.b.v. Pope Johnís†††† †††††† 1.925††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Coronaproject i.s.m, WG t.b.v. Shergarh†††††††††† †††††† 1.678††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Coronaproject i.s.m, WG t.b.v. NCS†††††††††††††††††† †††††† 2.614††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Coronaproject i.s.m, WG t.b.v. Lahore†† †††††† ††††††††††3.399††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Voorziening t.b.v. project MHF Lahore†† †††† ††††††††††15.000††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Voorziening t.b.v. Project Pope Johnís††† ††††††††††20.000††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Bankkosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††† ††††††††††126††††††††††††††††††††††††††††† †††† 120

Internetkosten i.v.m. site†††††††††††††††††††††††††† †††††††††† ††††††††††71††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 69

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† †††††††††††======††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal kosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 65.180††††††††††††††††††††††††††††† 43.427

 

Saldo opbrengsten/kosten††††††††††††††††††††††††††††††† -/- 22.148††††††††††††††††† †††††††††††††††† 440

 
Plannen 2021

 

In 2021 richten we ons op twee grote projecten in Uganda resp. Pakistan.

 

In Uganda betreft het een ambitieus project in Pope Johnís Hospital; een eigen in-service opleiding voor verlos- en verpleegkundigen. Veel opleidingen in Uganda zijn niet met ziekenhuizen verbonden, maar worden vaak georganiseerd op commerciŽle basis. Leerlingen lopen her en der stage met dubieuze resultaten, maar op papier wel een mooi cijfer. De kwaliteit is daardoor bedroevend. Verbetering is hard nodig.

In Pakistan gaat het om een 3e ziekenhuis/polikliniek in de arme wijken van Lahore, met name gericht op vrouwen en kinderen uit de armste wijken.
Hier dragen we bij aan een deel van het project.

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† Almelo, 22 februari 2020

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2019 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken.De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.       Het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zo nodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.

b.      Het ondersteunen van lokale initiatieven voor schoon drinkwater.

c.       Bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;

d.      Het financieel ondersteunen van lokale gezondheidswerkers om een vervolgstudie mogelijk te maken.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen en door acties. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit de regio Twente. Geografisch gezien concentreert de stichting zich momenteel op gebieden in EthiopiŽ en Oeganda.

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

In dit verslag geef ik weer hoe 2019 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2019. Daartoe wordt de balans per 31-12-2019 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2019. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2018. In 2019 is het Eigen Vermogen van de stichting licht toegenomen van ca. Ä 44.600 naar Ä 45.000. Enerzijds was in 2018 reeds een gedeeltelijke voorziening opgenomen voor de kosten voor de totstandkoming van de stafverblijven bij Pope Johnīs Hospital in Oeganda. Anderzijds hebben we een voorziening opgenomen voor een aantal kosten voor projecten/activiteiten die reeds vastliggen voor 2020.

In 2019 zijn we vooral actief geweest rond het project voor de realisatie van een gebouw voor artsen en verpleegkundigen bij het Pope Johnís Hospital in West Oeganda. Het gehele bedrag is in 2020 in porties via Wilde Ganzen ingezet t.b.v. het project. Het project is succesvol afgerond per eind 2019.

Pope John bestond januari 2020 50 jaar. Door de prima samenwerking en de geweldige inzet van het team heeft onze stichting besloten als cadeau een extra waterleiding en tanks t.w.v. Ä 3700 te doneren.

In november 2019 werd een bezoek gebracht aan de moeder- en kinderkliniek in Shergarh Pakistan. De resultaten zijn bemoedigend. Er werden nog een aantal adviesgesprekken gevoerd, met name gericht op marketing en de mogelijkheden van de kliniek die bij het publiek nog niet voldoende bekend zijn.

In 2019 zijn de inkomsten belangrijk gestegen. Dit is het gevolg van een toename van de bijzondere donaties, van de lijfrenten en van de acties. De aanzienlijke toename van de bijzondere donaties hangt direct samen met het concrete project in 2019 in Oeganda. Qua acties is er een bijzondere veiling geweest waar Stichting Equator Medicare een mooie bijdrage van tegemoet heeft gezien. Ook willen we hier graag donaties memoreren uit de medische sector op een persoonlijk initiatief.

Wij zijn vanzelfsprekend erg content met allen die onze stichting een warm hart toedragen en ruimhartig ondersteunen.

In de bijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

Ewald Oude Steenhof.

 

JAARREKENING 2019.

†††††††† ††††††† †††††††† ††††††† Balans per 31 december 2019.

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

ACTIEF

Vorderingen

__2019

2018

Rabo Rekening Courant †††††††

(lopende rekening)

†††† 3.109

1.717

Rabo Bedrijfsspaarrekening (spaarrekening)

†† 51.500

72.913

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

=====

=====

Totaal actief†††††††††††††††††† ††††††††††††††

PASSIEF

†† 54.609

74.631†††††††††††††††

Eigen Vermogen †††††††††† ††††††††††††††

††††††††††††††

45.071

44.631

Voorziening†† ††††††††††††† ††††††††††

t.b.v. Oeganda en EthiopiŽ

††† 9.538

30.000

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††

†††††††††† 0

†††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)

 

 

 

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

=====

=====

Totaal passief †††††††††††††††† ††††††††††††††

54.609

74.631

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2019

Eigen Vermogen per 1-1-2019 †††††††† ††44.631

Saldo inkomsten-/uitgaven 2019†††††††††††† 440 (zie volgende blad)

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2019 †††† ††45.071 ††††††††† ††††††††††

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2019.

Opbrengsten†††††††††††† †††††††††† ††††††††††

†††† 2019

††† 2018

Bijzondere donaties†††††††††††††††††††† ††††††††††††††

22.700

8.850

Bijzondere donaties i.v.m. WaVoWa

†††††††††† 0

10.357

Lijfrenten †††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

††† 9.450

8.650

Donaties †††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

††† 3.432

3.465

Donaties i.v.m. WaVoWa ††††††††††† ††††††††††††††

†††††††††† 0

1.568

Acties†††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

††† 8.278

3.636

Acties i.v.m. WaVoWa ††††††††††††††††† ††††††††††††††

†††††††††† 0

†††† 819

Rente†††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

†††††††††† 7

†††††† 14

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

======

=====

Totaal opbrengsten †††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

Kosten

43.867

37.359

Project Konchi, Wandelen Voor Water

†††††††††† 0

14.255

Project Pope Johnís Hospital Oeganda

30.000

30.865

Jubilee gift Pope John †††††††††††††††††† ††††††††††††††

††† 3.700

 

 

 

Waterproject Getema†††††††††††††††† ††††††††††††††

††† 4.000

†††††††† 0

Awareness programma Konchi ††††††††††††††††

†††††† 500

†††††††† 0

Studiekosten verpleegkundigen EthiopiŽ

††† 4.600

†††††††† 0

Kosten t.b.v. reis EthiopiŽ/Oeganda, jan.2020†††† 438

†††††††† 0

Promotiekosten ††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††††††0

†††† 139

Bankkosten †††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††120

†††† 120

Internetkosten i.v.m. site ††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††††69

†††††† 69

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ======

=====

Totaal kosten††††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††43.427

45.448

Saldo opbrengsten/kosten†††††††††††††††† †††††††††† †††††††440

- 8.089

Plannen 2020

In januari 2020 heeft Dick Jungst een reis gemaakt naar onze projecten in West-EthiopiŽ (streek rond Nekemte). Diverse afgeschermde bronnen en andere watervoorzieningen werden gecontroleerd en ook de verloskunde unit in Konchi.

In Oeganda zijn de stafwoningen van Pope Johnís Hospital bezocht en getest! Deze projecten hebben tot prachtige resultaten geleid. Helaas is ook geconstateerd dat er nog veel behoeften zijn. Daaruit zijn enkele projecten voortgekomen die we in 2020 gaan oppakken.

Zo is er geld nodig voor een waterproject in Getema, ca. 25 km ten westen van Nekemte. Het ontbreken van schoon drinkwater is hier een groot probleem. Er is nu ťťn tappunt waar honderden mensen dagelijks drinkwater kunnen halen, vaak na kilometers lopen.

Verder hebben we geconstateerd dat de facilitaire voorzieningen op geneeskundig gebied in Konchi weliswaar sterk zijn verbeterd; de bewustwording onder de bevolking kan echter duidelijk beter. Aan marketing en communicatie is nog te weinig gedaan. We gaan hier een bijdrage leveren aan een awareness-programma dat samen met NCS (Nekemte Catholic Secretariat) wordt opgestart. We zijn hier nauw bij betrokken.

Daarnaast willen we de 3-jaars-opleiding van drie verpleegkundigen in Addis Abeba gaan ondersteunen. We hebben een dergelijk project reeds eerder succesvol gedaan.

In Oeganda is er grote voortgang bereikt door de totstandkoming van de stafverblijven voor artsen en verpleegkundigen bij Pope Johnís Hospital met onze steun en de realisatie van operatiekamers met hulp van Italiaanse sponsors.

Wellicht zijn er aanvullend wensen om de gezondheidszorg in Noordwest-Oeganda verder te verbeteren. Wij zullen de verzoeken op hun merites beoordelen en zien of we hier vervolgbijdragen aan gaan leveren.

De stichting Equator Medicare is financieel gezond. Het eigen vermogen is in 2019 is vrijwel gelijk gebleven en er zijn reeds voorzieningen getroffen voor enkele projecten die zijn of op korte termijn worden opgestart.

Belangrijkste bron van inkomsten blijven ook in 2020 periodieke schenkingen, serviceclubs, acties en zeker ook de bijdragen van een trouwe groep donoren. En natuurlijk onze partner Wilde Ganzen die bij alle genoemde projecten een wezenlijke bijdrage heeft geleverd !

 

 

JAARVERSLAG 2018

Almelo,11 februari 2019 Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2018 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken.De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.       Het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zo nodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.

b.      Het ondersteunen van lokale initiatieven voor schoon drinkwater.

c.       Bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;

d.      Het financieel ondersteunen van lokale gezondheidswerkers om een vervolgstudie mogelijk te maken.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen en door acties. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit de regio Twente. Geografisch gezien concentreert de stichting zich momenteel op gebieden in West EthiopiŽ en Oeganda.

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

In dit verslag geef ik weer hoe 2018 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2018. Daartoe wordt de balans per 31-12-2018 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2018. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2017. In 2018 is het Eigen Vermogen van de stichting gedaald van ca. Ä 52.700 naar ruim Ä 44.600, mede door het opnemen van een voorziening voor Pope Johnīs Hospital in Oeganda.

In 2018 zijn we vooral actief geweest rond het project Wandelen voor Water in Konchi en zijn er voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een gebouw met piketkamers voor artsen en verpleegkundigen naast de operatiekamers bij het Pope Johnís Hospital in West Oeganda.

De door Rotaryclubs uit Almelo en omgeving georganiseerde Wandelen voor Water-actie is op verzoek van Wilde Ganzen door Equator Medicare gecoŲrdineerd. In totaal is er voor dit project Ä 14.255 overgemaakt naar Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft de bijdrage met 50% vermeerderd tot Ä 21.383.

In het kader van de Wandelen voor Water-actie voor Konchi is er door acties, bijzondere donaties en gerichte activiteiten in totaal ca. Ä 11.349 ontvangen. Door aanvulling vanuit een actie door Rotaryclub Ambt Almelo is het totaal benodigde bedrag gerealiseerd.

Daarnaast is er een lichte stijging te zien in de opbrengsten uit acties (o.a. oud-papieractie St Jozef en acties St Marcellinus) en donaties, maar vooral een forse stijging van lijfrente/opbrengsten. De bijzondere donaties zijn aanzienlijk lager. Dit hangt vooral samen met hoge bijzondere donaties in 2017.

In de bijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

Ewald Oude Steenhof. M

JAARREKENING 2018.

†††††††† ††††††† †††††††† ††††††† Balans per 31 december 2018.

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

ACTIEF

Vorderingen

__2018

2017

Rabo Rekening Courant †††††††

(lopende rekening)

†††† 1.717

†††† 821

Rabo Bedrijfsspaarrekening (spaarrekening)

†† 72.913

51.899

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

=====

=====

Totaal actief†††††††††††††††††† ††††††††††††††

PASSIEF

†† 74.631

52.720††††††††††††††† ††††††††††††††

Eigen Vermogen †††††††††† ††††††††††††††

44.631

52.720

Voorziening t.b.v. Oeganda

30.000

†††††††† 0

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††

†††††††††† 0

†††††††† 0

(De stichting heeft geen schulden)

 

 

 

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††

=====

=====

Totaal passief †††††††††††††††† ††††††††††††††

74.631

52.720

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2017

Eigen Vermogen per 1-1-2018 †††††††† 52.720

Saldo inkomsten-/uitgaven 2018 -/-††† 8.089 (zie volgende blad)

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2018 †††† 44.631††††††††††

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2018.

Inkomsten ††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††2018

††† 2017

Bijzondere donaties†††††††††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††††8.850

48.296

Bijzondere donaties i.v.m. WvW ††††††††††††† ††††††††††††††† ††10.357

†††††††††† 0

Lijfrenten †††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††††8.650

††† 1.900

Donaties †††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††††3.465

††† 2.505

Donaties i.v.m. WvW†††††††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††††1.568

†††††††††† 0

Acties†††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††††3.636

†††††† 295

Acties i.v.m. WvW ††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††819

†††††††††† 0

Rente†††††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††††14

†††††† 111

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ======

=====

Totaal inkomsten ††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††37.359

Lasten

53.107

Project Babiche, Wandelen Voor Water 2018†††††††† 0

13.134

Project MKZ Shergarh †††††††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††††††0

53.600

Project Konchi, Wandelen Voor Water ††††††††††††††††† ††14.255

†††††††††† 0

Matrassen Pope Johnís Hospital Uganda †††††††††††††† †††††††865

†††††††††† 0

Voorziening Pope Johnís stafgebouw †††††††††††††††††††† ††30.000

†††††††††† 0 †††††††††††††††

Trainingen †††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††††††0

†††††††† 35

Promotiekosten ††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††139

†††††††††† 0

Bankkosten †††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††120

†††††† 131

Internetkosten i.v.m. site ††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† †††††††††69

†††††††† 39

†††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ======

=====

Totaal uitgaven †††††††††††††† †††††††††††††† †††††††††††††† ††††††††††††††† ††45.448

66.939

Saldo inkomsten / uitgaven†††††††††††††† †††††††††† -8.089

- 13.832

Plannen 2019

In 2018 is positief bericht van Wilde Ganzen ontvangen voor ons project om een stafverblijf met piketkamers bij Pope Johnís Hospital in West Oeganda voor artsen en verpleegkundigen te realiseren. De realisatie hiervan is noodzakelijk, opdat artsen en verpleegkundigen kunnen blijven overnachten bij het hospitaal en snel ter plekke zijn als er spoedeisende hulp moet worden verleend. De medische zorg in dit ziekenhuis, dat ruim 85.000 patiŽnten uit een zeer arme regio en in een qua oppervlakte zeer groot gebied, moet verzorgen, zal aanzienlijk kunnen worden verbeterd als er verblijfsvoorzieningen voor verplegend personeel worden gebouwd. Het ziekenhuis heeft zelf absoluut geen geld voor investeringen.

De stichting Equator Medicare is financieel gezond. Het eigen vermogen is in 2018 weliswaar gedaald, omdat er reeds een voorziening is getroffen t.b.v. het eerdergenoemde project in West Oeganda. Ook in 2019 is het nodig om middelen te werven om het gehele project in Uganda succesvol te kunnen realiseren.

Belangrijkste bron van inkomsten blijven ook in 2019 vermogensfondsen, serviceclubs, lijfrenten, acties en zeker ook de bijdragen van een trouwe groep donoren.

 

 

 

 

 

††††††††††† FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Almelo, 3 februari 2018

 

Geacht bestuur,

 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2017 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zo nodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. Het ondersteunen van lokale initiatieven voor schoon drinkwater.
 3. Bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 4. Het financieel ondersteunen van lokale gezondheidswerkers om een vervolgstudie mogelijk te maken.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit de regio Twente. Geografisch gezien concentreert de stichting zich momenteel op gebieden in West EthiopiŽ, Oeganda en Pakistan (Punjab).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2017 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2017. Daartoe wordt de balans per 31-12-2017 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2016. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2016. In 2017 is het Eigen Vermogen van de stichting gedaald van ca. Ä 66.500 naar ruim Ä 52.700.

 

2017 is een actief jaar geweest voor onze stichting. Concreet is dit jaar een grote bijdrage
(Ä 53.600) geleverd aan de uitbreiding van het Moeder- en Kindzorgcentrum in Shergarh, Lahore (Punjab).

 

Daarnaast hebben we bijgedragen aan een waterproject in Babiche, EthiopiŽ. De door Rotary clubs uit Almelo en omgeving georganiseerde Wandelen voor Water-actie werd op verzoek van Wilde Ganzen door Equator Medicare gecoŲrdineerd. Daarbij werden door Equator Medicare nog2 financiers gevonden, namelijk de Gereformeerde kerk uit Rijsoord (Ä 2000) en de St Dioraphte (Ä 4000, waarvan Ä 400 nog moet worden ontvangen na voltooiing van het project). De actie van de kinderen heeft Ä 7596 opgebracht. In totaal is er Ä 13.134 naar Wilde Ganzen overgemaakt, waarna WG met hun bijdrage van 50% Ä 21.200 heeft overgemaakt naar de partner in EthiopiŽ.

 

De projecten hebben geleid tot aanzienlijke hogere uitgaven. Echter, door de concrete projecten in uitvoering zijn de geoormerkte inkomsten fors gestegen.

Aan de inkomstenkant zijn de bijzondere project-gerelateerde donaties in 2017 uitgekomen op ruim Ä 48.000 (in 2016 ruim Ä 6.000). De donaties/lijfrenten komen lager uit. Hier hadden we in 2016 te maken met een incidentele toename. We hebben dit jaar niet de kerstactie gehouden. De Almelose kerstmarkt past door haar opzet steeds minder in onze filosofie.

 

In de bijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven

 

06 Godora Babich20170324_133708

 

P1090312P1090330

 


JAARREKENING 2017.

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Balans per 31 december 2017.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† __2017†††††††††††††††††††††††††††††††††† 2016††

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Rekening Courant†††† ††††††††††† ††††††† 821†††††††††††††††††††††††††††††††† 3.763

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfsspaarrekening 51.899††††††††††††††††††††††††† 62.789

(spaarrekening)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 52.720†††††††††††††††††††††††††††††††† 66.552†††††††††††††††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††††††† 52.720††††††††††††††††††††††††††††††††† 66.552

 

Vreemd Vermogen†††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††††††† 52.720††††††††††††††††††††††††††††††††† 66.552

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2017

 

Eigen Vermogen per 1-1-2017††††††††† 66.552

Saldo inkomsten-/uitgaven 2017†††††† 13.832 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2017††††† 52.720††††††††††††


 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2017.

 

 

Inkomsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2017††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 2016

 

Bijzondere donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 48.296††††††††††††††††††††††††††††††††† 6.084††††††††††††

Lijfrenten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 1.900 †††††††††††††††††††††††††††††††† ††2.400

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.505††††††††††††††††††††††††††††††††† 2.270

Donaties i.v.m. 75ste verjaardag†††††††††††††††††††† †††††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††† 1.415

Acties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 295††††††††††††††††††††††††††††††††† 4.654

Rente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 111††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 289

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal inkomsten†††††††††††† †††† 53.107†††††††††††††††††††††† 17.112

 

Lasten

 

Zonnepanelen en accuís Konchi†††††††††††††††††† †††††††††† 0 †††††††††††††††††††††††††††††††† ††1.330

Nascholing staf moeder-kindzorg Nekemte†††††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††† 4.500

Project t.b.v. dovenschool Pakistan†††††††††††††† †††††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††† 2.010

Container, transport AKRA Shergarh†††††††††† †††††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††† 2.674

Inrichting en instrumenten AKRA††††††††††††††† †††††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††† 1.761

Project Babiche††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 13.134††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Project MKZ Shergarh††††††††††††††††††††††††††††††††† 53.600††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Bankkosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 131††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 156

Internetkosten i.v.m. site†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 39††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 78

Trainingen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† 35††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Totaal uitgaven††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 66.939††††††††††††††††††††††††††††††††† 12.509

 

Saldo inkomsten / uitgaven:13.832††††††††††††††††††††††† 4.603

 
Plannen 2018

 

Er wordt onderzocht in noordwest Oeganda, in Pope Johnís hospital, hoe daar het beste duurzaam geholpen kan worden. Een eerste aanzet is gegeven door de kerstactie 2017 in de Stephanus geloofsgemeenschap in Bornerbroek, die Ä 850 heeft opgebracht voor nieuwe matrassen van het Pope Johnís hospital in Aber (bij Lira) in Oeganda. (bijdrage is overigens in 2018 ontvangen). Dit ziekenhuis dat ruim 85.000 patiŽnten uit een zeer arme regio moet verzorgen voor iets meer dan Ä 250.000 per jaar, heeft absoluut geen geld voor investeringen, terwijl de afdeling pasgeborenen en de operatiekamer dringend aan vernieuwing toe zijn.

 

De stichting is financieel gezond. Er is een acceptabel eigen vermogen, dat in 2017 weliswaar is gedaald als gevolg van het uitvoeren van enkele grote projecten. Het eigen vermogen is nodig om schommelingen in inkomsten op te vangen bij nieuwe projecten. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid en duurzaamheid van bovengenoemd project in Oeganda.

 

Eind 2017 hebben we onze deelname aan de Almelose kerstmarkt stopgezet. Daartegenover gaan we ons begin juli presenteren tijdens het Afrikafestival in het Openluchttheater Hertme.

 

Belangrijkste bron van inkomsten blijven echter afkomstig van vermogensfondsen, serviceclubs en zeker ook de bijdragen van een trouwe groep kleine donoren.

 

Ewald Oude Steenhof.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

StichtingEquator Medicare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† esculaap wereldkaartesculaap

Secretariaat: ††††††††††† Nije Allee 28, 7609 ZG Almelo

Telefoon †††††† 0546-873236

RSIN8141.74.437 ANBI nr 23 952

 

†††††††††††

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Almelo, 1 februari 2017

 

Geacht bestuur,

 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2016 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zo nodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. Het ondersteunen van lokale initiatieven voor schoon drinkwater.
 3. Bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 4. Het financieel ondersteunen van lokale gezondheidswerkers om een vervolgstudie mogelijk te maken.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit de regio Twente. Geografisch gezien concentreert de stichting zich momenteel op gebieden in Kenia, EthiopiŽ (West EthiopiŽ), Pakistan en Peru (gebied rond Cuzco).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2016 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2016. Daartoe wordt de balans per 31-12-2016 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2015. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2015.

In 2016 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van ca. Ä 56.500 naar ruim
Ä 66.500. De voorziening van Ä 5.160 voor EthiopiŽ is gebruikt. De verloskundige kliniek in Konchi is geheel gerealiseerd.

 

Aan de inkomstenkant zijn de bijzondere project-gerelateerde donaties afgenomen. De reguliere donaties zijn gestegen, vooral door een donatie t.g.v. een 75ste verjaardag. Er was door de jarige gevraagd om te doneren aan onze stichting en dat is in ruime mate gedaan (ruim Ä 1.400). De post acties is gestegen, maar dat komt doordat de actie in 2015 van de St. Stephanusgeloofsgemeenschap te Bornerbroek begin 2016 is overgemaakt. De kerstactie in de Doelenstraat heeft in 2016 weer minder opgebracht. Er zal worden bekeken hoe de fondsenwerving verder moet gaan.

 

In 2016 is de bouw en aankleding van de verloskundige kliniek in Konchi afgerond. Nadat de kliniek in 2015 reeds was geopend, zijn er in 2016 nog een aantal aanvullende investeringen gedaan, zoals zonnepanelen en accuís.†† ††††††††††††††††††††††††††††

 

 

DSC_0692†† Zonnecellen en accuís

 

 

 

Naast genoemde kliniek hebben we een bijdrage geleverd aan een waterproject in Gari bij Nekemte. Hiervoor heeft de stichting een donatie van Ä 2000 gekregen van de Stichting Taptoe Almelo.

 

DSC_0530†† Schoon drinkwater in Gari

 

Verder is onze aandacht dit jaar gegaan naar 2 projecten in Pakistan.

-          De Innayat dovenschool in Lahore werd gesteund met Ä 2000 voor hoortoestellen en onderwijs.

-          In Shergarh bij Lahore, Punjab, is geholpen bij het opzetten van een Moeder- en Kind-zorgcentrum. Shergarh is een plaats van 70.000 inwoners, waar geen elementaire gezondheidszorg aanwezig is. Men is in 2015 gestart met plannen, waar wij vanuit de plaatselijke stichting AKRA bij betrokken zijn. In november 2016 is het gebouw vrijwel klaar. Er is een container gestuurd met onderzoeksbanken, verlostafels en allerhande ander materiaal.

††††††††††††††††††††

FB_IMG_1484417969571

Nieuwe verloskamer in Shergarh

 

In de bijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

 

Ewald Oude Steenhof.

JAARREKENING 2016.

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Balans per 31 december 2016.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† __2016††††††††††††††††††††††††††††††††† 2015

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Rekening Courant††††††††††† †††† 3.763††††††††††††††††††††††††††††††† 1.949

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfsspaarrekening††††† †† 62.789††††††††††††††††††††††††††††††† 60.000

(spaarrekening)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 66.552††††††††††††††††††††††††††††††† 61.949††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††† 66.552†††††††††††††††††††††††††††††††† 56.789

 

Voorziening Konchi†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† 5.160

 

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††††† †††† ††††††0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)†††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††† 66.552†††††††††††††††††††††††††††††††† 61.949

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2016

Eigen Vermogen per 1-1-2015†††† 56.789

Voorzieningen†††††††††††††††††††† ††††††††††††† 5.160

Saldo inkomsten-/uitgaven 2015†††††††† 4.603 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2015 66.552††††††††††††††††††††††††††††††††††


 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2016.

 

Inkomsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2016†††††††††††††††††††††††††††††††† †† 2015

 

Bijzondere donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 6.084†††††††††††††††††††††††††††††††† 10.308††††††††††††††††††††††

Lijfrenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.400 ††††††††††††††††††††††††††††††† ††2.800

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.270†††††††††††††††††††††††††††††††† 3.005

Donaties i.v.m. 75ste verjaardag†††††††††††††† ††† 1.415†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Acties *†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 4.654†††††††††††††††††††††††††††††††† 1.712

Rente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 289†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 490

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal inkomsten††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 17.112†††††††††††††††††††††††††††††††††† 18.315

 

Lasten

 

Verloskamer en opname Konchi (EthiopiŽ)†††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† 10.000

Zonnepanelen en accuís Konchi†††††††††††† ††† 1.330†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Nascholing staf moeder-kindzorg Nekemte†††††† ††† 4.500†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Waterproject Gari bij Nekemte†††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.000

Project t.b.v. dovenschool Pakistan†††††††††††††††††† ††† 2.010†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Container, transport AKRA Shergarh†††† ††† 2.674†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Inrichting en instrumenten AKRA††††††††††† ††† 1.761†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Onkosten bezoek Konchi††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 274

Studie verpleegkundigen††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† 1.675

Zarzuela voeding periodiek (Peru)††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 900†††††††††††

Bankkosten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 156†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 279

Internetkosten i.v.m. site†††††††††††††††††††††††††† †††††††† 78†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 39†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal uitgaven†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 12.509††††††††††††††††††††††††††††††† 15.167

 

Saldo inkomsten / uitgaven†††††††††††††††††††††††††††††† ††† 4.603†††††††††††††††††††††††††††††††† 3.148

 

*De acties betreft de kerstactie in het centrum van Almelo en de Taptoeopbrengst ten behoeve van het waterproject Gari. Verder is in 2016 het bedrag van de kerstactie van de St Stephanusgeloofsgemeenschap te Bornerbroek (gehouden eind 2015) overgemaakt.
Plannen 2017

 

 

31 Januari 2017 is besloten dat een vervolgverzoek vanuit de stichting AKRA voor het uitbreiden/realiseren van het Moeder- en Kindzorgcentrum in Shergarh wordt gehonoreerd. Dit zal een fors project zijn, waar ook externe ondersteuning nodig is van bijvoorbeeld Service-clubs, vermogensfondsen en Wilde Ganzen.

 

Er is een goed eigen vermogen, dat in 2016 weer is gestegen. Er zijn geen voorzieningen meer opgenomen. Voor de samenwerking met AKRA zal een deel van het eigen vermogen nodig zijn. De stichting is financieel gezond.

 

Door teruglopende inkomsten bij de kerstmarkt zal het bestuur zich beraden over de fondsenwerving. Ook bijdragen van kerken en particulieren zijn aan wisselingen onderhevig. Voor grote projecten is ondersteuning van vermogensfondsen nodig.

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Almelo, 10 januari 2016

 

Geacht bestuur,

 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2015 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 3. het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en een hoger rendement te laten behalen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio. Geografisch gezien concentreert de stichting zich vooral op gebieden in Kenia (district Lamu en district North East), EthiopiŽ (West EthiopiŽ) en Peru (streek rond Cusco).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2015 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2015. Daartoe wordt de balans per 31-12-2015 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2015. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2014.

 

In 2015 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van ca. Ä 40.000 naar ca.
Ä 56.800. Wel moet daarbij aangetekend worden, dat de voorzieningen zijn gedaald van
Ä 19.000 naar Ä 5.160. Er zijn minder projecten waarvoor toezeggingen zijn gedaan. De verloskliniek in Konchi is gerealiseerd en de toegezegde opleidingen voor verplegend personeel zijn betaald. De voorziening voor Sinambio in verband met afwerking van de dependance is vervallen, omdat men in 2015 geen beroep meer op onze stichting heeft gedaan.

 

Aan de inkomstenkant zijn de bijzondere donaties aanzienlijk afgenomen. In 2014 kregen we veel bijzondere donaties als gevolg van de opstart van het Konchi-project. 2015 stond vooral in het kader van de bouw en de afwerking van Konchi. Het aantal bijzondere donaties is weer naar Ďnormale proportiesí teruggebracht. Ook de reguliere donaties zijn afgenomen. De afname bij de acties komt deels doordat we een minder intensieve kerstactie hebben gehouden en doordat de kerstactie van de St. Stephanusgeloofsgemeenschap te Bornerbroek begin 2016 overgemaakt zal worden.

 

Zoals aangegeven staat 2015 in het teken van de bouw en afronding van de verloskliniek in Konchi. In 2015 is er nog Ä 10.000 overgemaakt voor de kliniek en daarnaast Ä 2.000 voor een waterproject in West EthiopiŽ. Er is een prachtige verloskliniek gerealiseerd, die in december officieel is geopend door Dick Jungst. Daarnaast zijn er kosten ( Ä 1.675)gemaakt voor diverse opleidingen voor verpleegkundigen in het gebied rondom Konchi. De kosten die zijn gemaakt ten behoeve van d ereis van Dick Jungst naar EthiopiŽ bedragen Ä 274.

 

Op het toegezegde bedrag van Ä 4.000 ten behoeve van de afronding van de dependance in Sinambio (Oost Kenia) is geen beroep gedaan. Het is momenteel moeilijk om contact te krijgen met de mensen ter plaatse als gevolg van onlusten die door bendes vanuit het naburige SomaliŽ worden geÔnitieerd.

 

In 2015 hebben wij een bijdrage (Ä 900)voor drinkwater, energie en levensmiddelen aan het kinderopvanghuis Zarzuela gedaan opdat dit tehuis voort kan blijven bestaan.

 

Naast de genoemde uitgaven voor Kenia, EthiopiŽ en Peru (en de uitgaven kaartenactie geneutraliseerd met de opbrengst) zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (slechts Ä 317). De gedoneerde gelden komen daarmee direct ten goede aan de mensen rond de evenaar.

 

De fotoís in dit jaarverslag zijn van New Clinic te Konchi (incl. opening door Dick Jungst).

In debijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

 

Ewald Oude Steenhof.

 

††††††††††† P1060796†††††††††††DSC_0108


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

JAARREKENING 2015

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††† Balans per 31 december 2015.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† __2015††††††††††††††††††††††††††††††††† 2014

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Rekening Courant††††††††††† †††† 1.949††††††††††††††††††††††††††††††† 1.001

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfsspaarrekening†† †† 60.000††††††††††††††††††††††††††††† 57.800

(spaarrekening)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 61.949††††††††††††††††††††††††††††††† 58.801††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††† 56.789†††††††††††††††††††††††††††††††† 39.801

 

Voorziening Konchi†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 5.160†††††††††††††††††††††††††††††††† 14.000

Voorziening Sinambio†††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† 4.000

Voorziening opleidingen zusters†††††††† †††††††††† 0 ††††††††††††††††††††††††††††††† ††1.000

 

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)†††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††† 61.949†††††††††††††††††††††††††††††††† 58.801

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2015

Eigen Vermogen per 1-1-2015†††† 39.801

Voorzieningen†††††††††††††††††††† ††††††††††† 13.840

Saldo inkomsten-/uitgaven 2015†††††††† 3.148 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2015 56.789††††††††††††††††††††††††††††††††††


 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2015.

 

Inkomsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2015†††††††††††††††††††††††††††††††† †† 2014

 

Bijzondere donaties††††††††††††††††††††††† 10.308†††††††††††††††††††††††††††††††† 47.882††††††††††††††††††††††

Lijfrenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.800†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.800

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 3.005†††††††††††††††††††††††††††††††† 5.625††††††††††

Acties *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 1.712†††††††††††††††††††††††††††††††† 3.344

Rente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 490†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 771

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal inkomsten††††††††††††††††††††††††† 18.315†††††††††††††††††††††††††††††††† 60.422

 

Lasten

 

Kenia Sinambio incl Njugana†††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† 4.050

New Clinic Konchi (EthiopiŽ)††††††† 10.000†††††††††††††††††††††††††††††††† 56.000

Waterproject Gary bij Nekemte††† ††† 2.000†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Onkosten bezoek Konchi††††††††††††† †††††† 274†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Studie verpleegkundigen††††††††††††† ††† 1.675†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.305

Zarzuela voeding periodiek (Peru)††††††††† †††††† 900†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.700††††††††††

Kaarten Rozenboom††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 317

Bankkosten††††††††††††††††††††††††† ††††††††† †††††††279†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 158

Internetkosten i.v.m. site††††††††††††††† †††††††† 39†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 39

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal uitgaven†††††††††††††††††††††††††††††† 15.167†††††††††††††††††††††††††††††††† 65.569

 

Saldo inkomsten / uitgaven†††††††††††††††††† ††† 3.148†††††††††††††††††††† †††††††† -†† 5.147

 

*De actie betreft de kerstactie in het centrum van Almelo. In 2014 betrof het ook de actie van de St Stephanusgeloofsgemeenschap te Bornerbroek. De actie is ook in 2015 gehouden, maar de opbrengst wordt in 2016 overgemaakt.
Plannen 2016

 

In dit jaarverslag kijken we ook reeds vooruit naar 2016.

Met de afronding van de verloskliniek in Konchi zijn de concrete bouwactiviteiten vooralsnog beŽindigd. Voor 2016 staat er een waterproject gepland in Gari bij Nekemte, West EthiopiŽ. De organisatie van de Taptoe die in juli in het stadion van Heracles wordt georganiseerd, heeft dit waterproject als doel opgevoerd. Om in de droge tijd te kunnen bouwen is er eind 2015 alvast een voorschot overgemaakt van Ä 2.000. Daarnaast willen wij bijdragen in de opleidingskosten van verpleegkundigen in het gebied rond Konchi, opdat mogelijkheden van de kliniek optimaal zullen worden benut.

 

Er zijn aanvragen gekomen vanuit Pakistan van een dovenschool (via Gaby Jungst), zonnepanelen voor de kliniek in Konchi, en detachering van een extra verloskundige in Konchi. Ook wordt een aanvraag klaar gemaakt voor 3 cursussen Moeder- en kindzorg voor steeds 6-8 verpleegkundigen, uit de regio Nekemte en Dembi Dolo.

 

We hebben nog steeds een goed eigen vermogen, dat in 2015 weer is gestegen, vooral als gevolg van het wegvallen van voorzieningen. Er zijn in 2015 maar weinig nieuwe kosten gemaakt. Onze stichting is financieel gezond.We gaan ons in 2016 weer buigen over nieuwe actieplannen om de gezondheidszorg in landen op de evenaar te verbeteren.

 

 

P1060781

 

 

JAARVERSLAG 2014

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Almelo, 9 februari 2015

 

Geachte donateurs en vrienden van Equator Medicare.

 

Hierbij biedt het bestuur u het jaarverslag 2014 aan.

 

op 10 november 2014 bestond de stichting 10 jaar. In deze periode heeft de stichting veel bereikt.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1.    het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.

2.    bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;

3.    het ondersteunen van lokale vrijwilligers om hun kennis en vaardigheden uit te breiden.

 

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen. Samenwerking met andere stichtingen maakt door onze expertise ter plaatse projecten mogelijk met een beter resultaat. Wilde Ganzen heeft met Equator samengewerkt bij de bouw van de kinderafdeling in Mpeketoni en de dispensary in Sinambio. In 2014 is door omvangrijke donaties van de Stichting het Tiende Kind, de Stichting MDGO, de Stichting Bekhuis en de Hazewinkel Foundation een nieuw project in EthiopiŽ mogelijk geworden. ††††

De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio. In het bijzonder kunnen genoemd worden: de gift uit de kerstpakkettenactie 2013 van de UT, Stichting Kraakman foundation, de kaartenactie van de familie Rozenboom en vrienden, en de kerstactie van de Marcellinusparochie te Bornerbroek en giften van de Wereldwinkel.

Ook dit jaar is er weer een lijfrenteovereenkomst getekend.

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en ervaring hebben met ontwikkelingssamenwerking m.n. in de gezondheidszorg, drinkwater en sanitatie, kunnen ze ter plaatse goed inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

De projecten.

Geografisch gezien concentreert de stichting zich op gebieden in Kenia (district Lamu), West EthiopiŽ (provincie Wollega) en Peru (streek rond Cusco).

 

Peru, regio Cusco.

Het oudste Equator project, in de wijk Zarzuela in Cusco, wordt ondersteund met een beperkte bijdrage. Kinderen uit de armste gezinnen kunnen daar 6 dagen in de week overdag terecht voor een dak, sanitair zoals douches, eten, spelletjes en huiswerkbegeleiding. Het voorkomt dat ze gaan zwerven of als schoenpoetser werken.

 

Kenia, district Lamu.

Na het succesvolle project van de kinderafdeling bij het subdistrict hospital van Mpeketoni is de stichting vol goede moed in 2013 gestart met een dispensary in Sinambio, dichtbij Mpeketoni. Met steun van Share4More, SMDG en Wilde Ganzen is dit project gestart. De verwachting was de bouw in 2014 af te ronden en daarna over te dragen aan de lokale overheid en bevolking. Echter er kwamen problemen met de aannemer, die met een voorschot voor materialen geheel uit het zicht is. Een extra betaling heeft de afbouw weer op gang gebracht. Op 13 juni is het dorp Mpeketoni door een bende van Al Shabaab overvallen en vielen er ruim 50 doden. Ook de autovan partner Rotary Doctors is geheel vernield. Het gebouw is voor 95% gereed. Daar het gebied een sterk negatief reisadvies heeft,is helaas controle ter plaatse niet langer verantwoord. Contacten worden onderhouden door lokale medewerkers van Rotary Doctors en enkele andere bekenden.

 

EthiopiŽ. Regio Nekemte, provincie Wollega.

Eťn van de lokale partners van Rotary Doctors is NCS, Nekemte Catholic Secretariat, die veel scholen, klinieken, water- vrouwen- en genderprojecten heeft in west EthiopiŽ. NCS heeft ook hulp gevraagd van Equator Medicare.

In voorgaande jaren en ook dit jaar worden enkele lokale nurses in staat gesteld verder te studeren voor verloskundige en gespecialiseerd oogverpleegkundige. In Konchi staat een oude NCS kliniek, geleid door de congregatie Helpers of Mary, waar ook prenatale zorg en verloskundige hulp wordt verleend. De arme bevolking heeft onvoldoende mogelijkheden om in de kliniek te bevallen door afstand of geldgebrek. De moedersterfte in deze regio is een der hoogste van de wereld, 1 van 25 gezinnen heeft daardoor geen moeder meer. Equator Medicare steunt de zusters om de aanstaande moeders alle diensten gratis aan te bieden.

De verloskamer is in een slechte staat, zonder sanitair, geen stromend water, geen douche of WC, geen zaaltje waar de vrouwen vlak voor of na de bevalling kunnen verblijven. De spreekkamers voor de prenatale zorg bieden geen enkele privacy, instrumenten werken niet meer. Samen met de grotere donoren is na goed overleg met de zusters besloten tot de nieuwbouw van de verloskamer, nu met alle voorzieningen. Medio december 2014 is met de bouw gestart, er is goede lokale supervisie en regelmatige terugkoppeling vanuit NCS en de zusters.

 

 

Plannen 2015 en verder.

 

In dit jaarverslag kijken we ook reeds vooruit naar 2015.

 

Voor het project Zarzuela in Peru zal de steun afgebouwd worden.

 

De dispensary in Sinambio, Kenia, moet zijn afronding krijgen en zal worden overgedragen aan de lokale overheid en bevolking.

 

Op dit moment is de aandacht geheel gericht op de nieuwbouw in Konchi.

Het is het grootste project van de stichting tot dusverre. De stichting hoopt over een jaar te kunnen zeggen dat met de totstandkoming van deze kliniek weer een goede bijdrage is geleverd aan dit arme deel van Afrika.

 

De studiefinanciering voor de nurses in EthiopiŽ gaat door.

 

De verloskundige activiteiten in Konchi blijven gesponsord om zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven goede zwangerschapscontroles en een bevalling onder deskundige leiding te doen plaatsvinden.

 

Op dit moment zijn er verder nog geen gerichte aanvragen uit EthiopiŽ, vanuit deze politiek vrij stabiele en veilige regio, van groot belang om het werk van Equator Medicare te kunnen voortzetten.

 

Na de afronding van Sinambio en de bouw in Konchi is het eigen vermogen gedaald. Desondanks is er sprake van een gezonde financiŽle situatie. In 2014 is een beleidsplan geschreven en dat heeft geleid tot verschillende acties die de stichting in 2015 op gaat pakken. Nieuwe folders en een nieuwe banner / spandoek met ondersteuning van Herman Media zijn reeds afgerond. Andere acties zullen nog op touw worden gezet, onder meer om de continuÔteit in het stichtingsbestuur te garanderen. De stichting zal zich in 2015 weer buigen over nieuwe actieplannen om de gezondheidszorg in landen rond de evenaar te verbeteren.

 

 

Namens het bestuur

 

Dick Jungst, voorzitter.

 

 

 

Sinambio verpleegpost bij Mpeketoni, Kenia.

 

 

 

Fundering verloskamercomplex in Konchi, West EthiopiŽ.

Financieel jaarverslag 2014

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2014 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2014. Daartoe wordt de balans per 31-12-2014 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2014. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2013.

 

In 2014 is het Eigen Vermogen van de stichting gedaald van ca. Ä 64.000 naar ca.
Ä 40.000. Wel moet daarbij aangetekend worden, dat er voor 2014 geen voorzieningen waren getroffen en dat wij voor 2015 voorzieningen hebben getroffen voor een bedrag van Ä 19.000 voor projecten waarvoor reeds toezeggingen zijn gedaan (Konchi verloskamerproject, resterend bedrag Sinambio, opleidingen nurses). Zonder deze voorzieningen zou het eigen vermogen gedaald zijn van ca. Ä 64.000 naar ca. Ä 59.000 (Ä 40.000 + Ä 19.000).

Aan de inkomstenkant is de grote toename van bijzondere donaties opvallend. In 2014 bedraagt deze post ca. Ä 48.000 (2013: Ä 14.500) door de in het jaarverslag genoemde stichtingen

Ook de reguliere donaties zijn meer dan verdubbeld, terwijl de lijfrenten met Ä 500 zijn toegenomen. De kerstacties waren dit jaar tweeledig. Eerst de kerstactie in Bornerbroek, en vervolgens de kerstactie in de binnenstad van Almelo. De acties hebben dit jaar met een saldo van Ä 3.300 bijna drie keer zoveel opgebracht als in 2013. De kaartenactie via de familie Rozenboom heeft netto bijna Ä 1.000 opgebracht. Al met al een zeer goed inkomstenjaar.

 

2014 stond enerzijds in het teken van de voortgang van de bouw van de dispensary in Sinambio, zoals boven uitvoerig beschreven. Voor de afwerking is een extra beroep op Equator Medicare gedaan. Na ampel beraad en met enige tegenzin is ingestemd met een additioneel bedrag van Ä 3.000 in 2014 en Ä 4.000 voor Ä 2015 .

 

Anderzijds stond 2014 in het teken van de plannen voor de nieuwbouw van het verloskamerproject met spreekkamers in Konchi (West EthiopiŽ). Daarvoor is eind 2014 reeds Ä 56.000 overgemaakt naar NCS te Nekemte, die de bouw begeleidt. De voorziening van Ä 14.000 wordt overgemaakt zodra de bouw is afgerond. Zonder dedonaties die dit jaar gedaan zijn door bovengenoemde stichtingen was de bouw van dit verloskamercomplex niet haalbaar geweest. Equator Medicare is deze donateurs veel dank verschuldigd..

 

In 2014 heeft de stichting diverse opleidingen betaald van verpleegkundigen in EthiopiŽ (totaal Ä 2.305) en tevens is drie keer een bijdrage (totaal Ä 2.700) voor drinkwater, energie en levensmiddelen aan het kinderopvanghuis Zarzuela overgemaakt.

 

Naast de genoemde uitgaven voor Kenia, EthiopiŽ en Peru zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (slechts Ä 197). De gedoneerde gelden komen daarmee direct ten goede aan de mensen rond de evenaar.

 

 

In debijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

Ewald Oude Steenhof.

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††† Balans per 31 december 2014.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† __2014††††††††††††††††††††††††††††††††† 2013

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Rekening Courant††††††††††† †††† 1.001††††††††††††††††††††††††††††††† 1.448

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfsspaarrekening††††† †† 57.800††††††††††††††††††††††††††††††† 62.500

(spaarrekening)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 58.801††††††††††††††††††††††††††††††† 63.948††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††† 39.801†††††††††††††††††††††††††††††††† 63.948

 

Voorziening Konchi†††††††††††††††††††††††††††††††† 14.000†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Voorziening Sinambio†††††††††††††††† ††† 4.000†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Voorziening opleidingen zusters†††††††† ††† 1.000†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††0

 

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)†††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 58.801††††††††††††††††††††††††††††††††† 63.948

 

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2014

Eigen Vermogen per 1-1-2014†††† 63.948

Voorzieningen†††††††††††††††††††† ††††††† -/-19.000

Saldo inkomsten-/uitgaven 2014†† -/-5.147 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2014 39.801††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2014.

 

Inkomsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2014†††††††††††††††††††††††††††††††† †† 2013

 

Bijzondere donaties††††††††††††††††††††††† 47.882†††††††††††††††††††††††††††††††† 14.500††††††††††††††††††††††

Lijfrenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.800†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.300

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 5.625†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.755††††††††††

Acties *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 3.344†††††††††††††††††††††††††††††††† 1.196

Rente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 771†††††††††††††††††††††††††††††††† 1.541

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal inkomsten††††††††††††††††††††††††††† 60.422†††††††††††††††††††††††††††††††† 22.292

 

Lasten

 

Kenia Sinambio incl Njuguna†††††† ††† †††††† ††††4.050†††††††††††††††††††††††††††††††† 39.900

verloscomplex Konchi (EthiopiŽ) 56.000†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Studie verpleegkundigen††††††††††††† ††† 2.305†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 900

Zarzuela, periodiek (Peru) †††††††††† ††††2.700†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.700††††††††††

Kaarten Rozenboom††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 317†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Bankkosten††††††††††††††††††††††††† ††††††††† †††††††158 ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††151

Internetkosten i.v.m. site††††††††††††††† †††††††† 39†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 29

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal uitgaven†††††††††††††††††††††††††††††† 65.569†††††††††††††††††††††††††††††††† 43.934

 

Saldo inkomsten / uitgaven†††††††††††††††††† -†† 5.147†††††††††††††††††††† ††††††††† - 21.642

 

*Onder acties zijn verantwoord de kerstacties 2014 in Bornerbroek en in de Almelose binnenstad 

 

 

StichtingEquator Medicare ††††† ††††† ††††† †††††

Secretariaat:Nije Allee 28, 7609 ZG Almelo

Telefoon††††† 0546-873236 RSIN8141.74.437 ANBI nr 23 952

†††† JAARVERSLAG 2013

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††† Almelo, 18 februari 2014

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2013 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.       het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.

b.      bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;

c.       het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en een hoger rendement te laten behalen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio.

Geografisch gezien concentreert de stichting zich vooral op gebieden in Kenia (district Lamu en district North East), EthiopiŽ (West EthiopiŽ) en Peru (streek rond Cusco).

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

In dit verslag geef ik weer hoe 2013 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2013. Daartoe wordt de balans per 31-12-2013 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2013. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2012.

In 2013 is het Eigen Vermogen van de stichting gedaald van ruim Ä 85.000 naar ca.Ä 64.000. Aan de inkomstenkant is het aantal bijzondere donaties teruggelopen, maar het bedrag is hoger door een grote donatie van SOMDG. De reguliere donaties en lijfrenten zijn per saldo vrijwel gelijk gebleven. De kerstactie was dit jaar kleiner van opzet en heeft daarmee ook fors minder opgebracht. De kerstactie heeft dit jaar ca. Ä 1.200 opgeleverd.

2013 is een bijzonder jaar geworden doordat de kinderafdeling bij het ziekenhuis in Mpeketoni (district Lamu, Kenia) is opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast zijn we gestart met de bouw van de dispensary in Sinambio (bij Mpeketoni). Deze bouw zal in het voorjaar van 2014 waarschijnlijk worden voltooid. Daarmee hebben we in relatief korte tijd twee omvangrijke projecten voltooid, die geheel in lijn liggen met de doelstellingen van Stichting Equator Medicare. De kosten voor Mpeketoni waren in 2012 reeds gemaakt. In 2013 is de gehele bijdrage voor Sinambio overgemaakt naar Wilde Ganzen, die het project gesteund heeft met Ä 22.000.

In 2013 hebben wij de opleiding betaald van een verpleegkundige in EthiopiŽ (nurse Bogalech) tot verloskundige, en tevens hebben we elk kwartaal een bijdrage voor drinkwater, energie en levensmiddelen aan het kinderopvanghuis Zarzuela (Cusco, Peru) overgemaakt om de straatkinderen dagelijks een maaltijd te bieden en zich te wassen. Zonder deze bijdrage zou deze opvang moeten sluiten.

Naast de genoemde uitgaven voor Kenia, EthiopiŽ en Peru zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (slechts Ä 434; vooral nieuwe folders). De gedoneerde gelden komen daarmee direct ten goede aan de mensen rond de evenaar.

Hieronder zijn fotoís geplaatst van de kinderafdeling bij het ziekenhuis in Mpeketoni en van de bouw van de dispensary in Sinambio.

De stichting is dankbaar voor de onmisbare steun van Wilde Ganzen die het mede mogelijk gemaakt heeft deze projecten tot uitvoering te brengen.

In debijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

Ewald Oude Steenhof.

kinderafdeling in Mpeketoni

Kinderafdeling Mpeketoni

Dispensary Sinambio

†††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††† JAARREKENING 2013.

†††††† †††††† †††††† ††† Balans per 31 december 2013.

†††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††††

ACTIEF

Vorderingen

__2013

2012

 

 

Rabo Rekening Courant ††††

(lopende rekening)

†††† 1.448

2.490

 

 

Rabo Bedrijfsspaarrekening (spaarrekening)

†† 62.500

83.100

 

 

†††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††††

=====

=====

 

 

Totaal actief††††††††††† ††††††††††

PASSIEF

†† 63.948

85.590

Eigen Vermogen ††††† ††††††††††

63.948

85.590

 

 

Vreemd Vermogen††††††††††††

†††††††††† 0

†††††††† 0

 

 

(de stichting heeft geen schulden)

 

 

 

 

 

†††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††††

=====

=====

 

 

Totaal passief ††††††††† ††††††††††

63.948

85.590

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2013

Eigen Vermogen per 1-1-2013 ††† 85.590

Saldo inkomsten-/uitgaven in 2013 21.642 (zie volgende blad)

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2013 63.948†††††††† †††††††††† ††††††††††

†††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2013.

Inkomsten ††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††2013

†† 2012

 

Bijzondere donaties†††††††††††† †††††††††† ††14.500

5.900

Lijfrenten ††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††2.300

2.300††

 

Donaties ††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††2.755

3.126

 

Acties * ††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††1.196

8.883

 

Rente††††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††1.541

†††† 712

 

RetourboekingMpeketoni (vd Burg)††††††††† 0

45.061

 

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ======

=====

 

Totaal inkomsten †††††† †††††††††† †††††††††† ††22.292

Lasten

65.982

 

Kenia Mpeketoni, kinderziekenhuis††††††††††††††††††††††† 0

46.304

 

Kenia Mwororo,dependance†††††††††† †††††††††††0

†††† 381

 

Kenia Sinambio, via Wilde Ganzen†† 39.900

†††††††† 0

 

Studie Nurse Bogolech (EthiopiŽ) ††† †††††††900

†††900

 

Zarzuela voeding periodiek (Peru) †† ††††2.700

1.800

 

Kerstactie ††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††††0

†††††† 84

 

Bankkosten †† †††††††††† †††††††††† ††††††††††† †††††††151

†††† 139

 

Kosten Kamer van Koophandel †††††† †††††††††††0

†††††† 24

 

Internetkosten i.v.m. site †††††† †††††††††† †††††††††29

†††††† 29

 

Diverse kosten (folders) ††††††† †††††††††† †††††††254

†††††††† 0

 

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ======

=====

 

Totaal uitgaven ††††††††† †††††††††† †††††††††† ††43.934

49.661

 

Saldo inkomsten / uitgaven††††††††† - 21.642

16.321

 

*Onder acties zijn verantwoord de kerstactie 2013 en nagekomen 2012 (15) Plannen 2014

In dit jaarverslag kijken we ook reeds vooruit naar 2014. We hebben veel plannen. De dispensary in Sinambio zal zijn afronding krijgen.

De aanvraag voor verbindingsgang tussen ziekenhuis en kinderziekenhuis in Mpeketoni, waar in het vorige jaarverslag gewag van is gemaakt, wordt niet gehonoreerd i.v.m. andere prioriteiten.

Dick Jungst is op zijn reis in het najaar van 2013 door EthiopiŽ en Kenia (in de hoedanigheid van projectleider van Rotary Doctors Nederland) gestuit op een medische situatie in WestEthiopiŽ die verbetering behoeft. Daarom zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken om samen met andere partijen een Health Centre in Konchi, West-EthiopiŽ te realiseren. Als de bouw van dit Health Centre zijn beslag in 2014/2015 zou kunnen krijgen is het nodig dat we, ondanks ons eigen vermogen, acties op touw gaan zetten c.q. fondsen werven om dit plan mogelijk te maken. De kosten zullen namelijk zeker Ä 200.000 gaan bedragen. Equator Medicare kan hierin de leidende rol op zich nemen, doordat Dick 2 x per jaar het gebied bezoekt en goede relaties met de lokale partners heeft.

Kleine projecten zoals vervolgopleidingen van verpleegkundigen of ondersteuning van de kinderdagopvang in Cusco, Peru, voor hygiŽne en ondervoeding blijven we continueren. De opleiding van een verpleekundige tot verloskundige wordt gecontinueerd. Een oogheelkundig verpleegkundige uit Guta Abakuna (EthiopiŽ) krijgt een vervolgopleiding. De verloskundige activiteiten in Konchi worden gesponsord om zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven goede zwangerschapscontroles en een bevalling onder deskundige leiding te krijgen; de moedersterfte rond de bevalling is in dit gebied ťťn van de hoogste ter wereld.

Tot slot hebben we ons beleidsplan opgesteld en daarbij een aantal wensen en behoeften in kaart gebracht. Hier zullen we in 2014 ook mee aan de slag gaan opdat de Stichting Equator Medicare ook in de toekomst het goede werk ter verbetering van de medische zorg in de landen rond de evenaar kan voortzetten.

Zowel dit jaarverslag als het beleidsplan zullen op onze website gepubliceerd worden.

www.equatormedicare.nl

 

 

 

 

StichtingEquator Medicare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† esculaap wereldkaartesculaap

Secretariaat: ††††††††††† Nije Allee 28, 7609 ZG Almelo

Telefoon †††††† 0546-873236

KvK 08129398†††††††† Fiscaal nr 8141 74 437ANBI nr 23 952

 

††††††††††† FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Almelo, 9 februari 2013

 

Geacht bestuur,

 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2012 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 3. het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en een hoger rendement te laten behalen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doelstelling een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio. Geografisch gezien concentreert de stichting zich vooral op gebieden in Kenia (district Lamu en district North East), EthiopiŽ (West EthiopiŽ) en Peru (streek rond Cusco).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2012 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2012. Daartoe wordt de balans per 31-12-2012 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2012. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2011.

 

In 2012 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van ruim Ä 69.000 naar ruim
Ä 85.000. Aan de inkomstenkant zijn de bijzondere donaties met Ä 5.900 terug op het niveau van vůůr 2011. 2011 was in dit opzicht dan ook een bijzonder goed jaar. De reguliere donaties en lijfrenten zijn per saldo iets gestegen. De kerstactie was weer zeer succesvol. Onder de zeer gedreven en bezielende coŲrdinatie van Riet Abcouwer hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor Equator Medicare. De kerstactie heeft dit jaar ruim Ä 7.000 opgeleverd.

 

Na een moeizaam begin is 2012 uiteindelijk een zeer succesvol jaar geworden. De bouw van het kinderziekenhuis in Mpeketoni is inmiddels vergevorderd en het kinderziekenhuis kan begin 2013 in gebruik worden genomen. Daar zag het echter begin 2012 niet naar uit. Oorspronkelijk zou het kinderziekenhuis financieel gezien tot stand komen door donaties vanuit Stichting Equator Medicare, Wilde Ganzen, de Stichting Tuko Pamojaen een bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenschap. De stichting Tuko Pamoja heeft zich echter om haar moverende redenen terug getrokken. Onze bijdrage was in 2011 overgeboekt naar ďWilde GanzenĒ en vervolgens naar de gezamenlijke rekening in Mpeketoni. Wij hebben besloten samen met Wilde Ganzen en de plaatselijke gemeenschap het plan voor een kinderziekenhuis door te zetten, maar dit wel op iets kleinere schaal te doen dan in de oorspronkelijke plannen. Het bedrag,dat door ons en Wilde Ganzen gestort was, is in 2012 teruggeboekt. Wij hebben de betalingen voor Mpeketoni vervolgens vanaf onze rekening laten lopen. Dit verklaart de baat (terugboeking) van ruim Ä 45.000 inzake Mpeketoni en de lasten van ruim Ä 46.000 inzake Mpeketoni. Het mooie resultaat is dat het kinderziekenhuis Mpeketoni vrijwel gereed is en dat veruit het grootste deel van het kinderziekenhuis door de financiŽle ondersteuning van onze stichting gerealiseerd is.

 

Naast project Mpeketoni hebben we in 2012 ook gepoogd voortgang te boeken in het project Mwororo. Het was het plan om in deze noordoostelijk gelegen slum bij de stad Garissa aan de Tana rivier een Ė gelet op de humanitaire en medische situatie aldaar Ė hoogst noodzakelijke dispensary (een kleine medische post) te bouwen. Een onveilige en verslechterende situatie in dit deel van Kenia en politieke onwil hebben ons doen besluiten het project (waarvoor in 2012 nog wel enige kosten zijn gemaakt) te beŽindigen. We hebben besloten om onze bakens te verzetten en voor een ander project in Sinambio (in het Lamudistrict) te gaan. Hulp is hier ook zeer nodig en hier is wel sprake van goede samenwerking met de lokale autoriteiten.

 

In 2012 hebben wij verder de opleiding betaald van een verpleegkundige in EthiopiŽ (nurse Bogalech) tot verloskundige, en hebben we besloten om elk kwartaal een bijdrage voor drinkwater, energie en levensmiddelen aan het kinderopvanghuis Zarzuela te doen opdat dit tehuis voort kan blijven bestaan.

 

Naast de genoemde uitgaven voor Kenia, EthiopiŽ en Peru zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (slechts Ä 276). De gedoneerde gelden komen daarmee direct ten goede aan de mensen rond de evenaar.

 

Op de volgende pagina zijn fotoís geplaatst van het kinderziekenhuis in Mpeketoni.

In debijlagen worden balans en inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

Ewald Oude Steenhof.

 

20130312_161103_HDR20130312_161214

 

 

 

 

 

20130312_160958

 

 

 

 

 

20130312_16135920130312_161325


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JAARREKENING 2012.

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††† Balans per 31 december 2012.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† __2012††††††††††††††††††††††††††††††††† 2011

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Verenigingspakket ††††††††††† †††† 2.490††††††††††††††††††† †††††††††††††††† 269

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfstelerekening††††††††††† †† 83.100††††††††††††† 69.000

(spaarrekening)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 85.590††††††††††††††††††††††††††††††† 69.269††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††† 85.590†††††††††††††††††††††††††††††††† 69.269

 

Vreemd Vermogen††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)†††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††† 85.590†††††††††††††††††††††††††††††††† 69.269

 

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2012

Eigen Vermogen per 1-1-2012†††† 69.269

Saldo inkomsten-/uitgaven in 2012†††††††† 16.321 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2012 85.590††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2012.

 

Inkomsten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2012†††††††††††††††††††††††††††††††† †† 2011

 

Bijzondere donaties††††††††††††††††††††††† ††† 5.900†††††††††††††††††††††††††††††††† 41.019††††††††††††††††††††††

Lijfrenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.300†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.300††††††††††

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 3.126†††††††††††††††††††††††††††††††† 2.095†††††††††††††††††††††† †††

Acties *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 8.883†††††††††††††††††††††††††††††††† 10.973

Rente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 712†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 465

RetourboekingMpeketoni (vd Burg)45.061†††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal inkomsten††††††††††††††††† 65.982†††††††††††††††††† 56.852††††

 

Lasten

 

Kenia Mpeketoni, kinderziekenhuis††††††† 46.304†††††††††††††††††††††††††††††††† 29.015

Kenia Mwororo,dependance††††††††††††††††††† †††††† 381†††††††††††††††††††† †††††††††††††††† 126

Kenia, Almelo Well††††††††††††† ††††††††† †††††††††††0†††††††††††††††††††††††††††††††† 1.671

Studie Nurse Bogolech (EthiopiŽ)†††††††††† †††††† 900†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

Zarzuela voeding periodiek (Peru)††††††††† †††† 1800†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0††††††††††††††††††††††

Kerstactie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 84†††††††††††††††††††††††††††††††† 1.131

Bankkosten††††††††††††††††††††††††† ††††††††† †††††††139 ††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††85

Kosten Kamer van Koophandel†† †††††††† 24†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 27

Internetkosten i.v.m. site††††††††††††††† †††††††† 29†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 29

Diverse kosten††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 158

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal uitgaven†††††††††††††††††††††††††††††† 49.661†††††††††††††††††††††††††††††††† 32.242

 

Saldo inkomsten / uitgaven††††††††† 16.321†††††††††††††† 24.610

 

*Onder acties zijn verantwoord de kerstactie 2012 en nagekomen 2011 (7.491) en de opbrengst volleybaltoernooi 2011(1.392)

 
Plannen 2013

 

In dit jaarverslag kijken we ook reeds vooruit naar 2013. We hebben veel plannen. Het kinderziekenhuis zal zijn afronding krijgen. Van enkele aanvullende verzoeken vanuit het kinderziekenhuis hebben wij er ťťn gehonoreerd, namelijk het leggen van een verbindingsgang tussen het kinderziekenhuis en het bestaande ziekenhuis. De kosten hiervan bedragen ca. Ä 9.000.

 

Zoals aangegeven gaan we een dispensary bouwen in Sinambio. Inmiddels hebben we toestemming van Rabobank Share4More om hun bijdrage van Ä 10.000 voor Mwororo te mogen heralloceren naar Sinambio. De kosten van deze grote dispensary zijn begroot op ca.
Ä 52.500. Wij hebben een verzoek ingediend bij Wilde Ganzen. Wij hebben goede hoop dat Wilde Ganzen vanwege het project en vanwege de goede ervaringen met onze stichting in Mpeketoni ook in Sinambio onze bijdrage met 50% op zal gaan hogen. Wij zijn zelf in staat om Ä 35.000 bij te dragen. Met de bijdrage van Wilde Ganzen kunnen wij de dispensary mogelijk maken.

 

Dick Jungst is op zijn reis in het najaar van 2012 door EthiopiŽ en Kenia (in de hoedanigheid van projectleider van Rotary Doctors Nederland) gestuit op een medische situatie in West-EthiopiŽ die verbetering behoeft. Het gaat om het bouwen van een verloskamer bij de plaats Konchi. Door deze ontwikkeling zal de babysterfte in deze regio sterk af gaan nemen. Intussen zal ook een andere organisatie, Jong Volker Wessels, in Konchi activiteiten ontwikkelen, waarbij samenwerking schaalvoordelen zal hebben en de kwaliteit van zorg verbetert. Wij hebben aangeboden voor de verloskamer een bijdrage te leveren van maximaalÄ 20.000.

Kleine projecten zoals opleiding(en) voor verpleegkundige(n) of hulp bij aankoop levensmiddelen Peru blijven we continueren.

 

Samenvattend, de grote projecten waar we in 2013 mee bezig zijn, zijn:

 

 

Ons eigen vermogen is toereikend om de projecten in 2013 uit te voeren. Wel moeten we 2013 gebruiken om nieuwe fondsen te werven opdat de stichting Equator Medicare ook in de jaren na 2013 het goede werk ter verbetering van de medische zorg in de landen op de evenaar kan voortzetten.

 

 

 

 

StichtingEquator Medicare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† esculaap wereldkaartesculaap

Secretariaat: ††††††††††† het Loo 3,†† 7608 DM Almelo

Telefoon †††††† 0546-873236

KvK 08129398†††††††† Fiscaal nr 8141 74 437ANBI nr 23 952

 

††††††††††† FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Almelo, 25 maart 2011

 

Geacht bestuur,

 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2010 aan.

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 3. het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en een hoger rendement te laten behalen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doel een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio. Geografisch gezien concentreert de stichting zich vooral op gebieden in Kenia (Mpeketoni, district Lamu) en Peru (Cusco).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2010 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2010. Daartoe wordt de balans per 31-12-2010 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2010. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2009.

 

In 2010 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van ruim Ä 34.000 naar ruim
Ä 44.500. De inkomsten uit donaties en acties zijn hoger geweest dan de uitgaven. Wel zijn deinkomsten minder dan in 2009 en dat ligt vooral aan de bijzondere giften die minder zijn geweest in 2009.

Wederom zijn er twee acties geweest die hebben bijgedragen aan de financiŽle positie van de stichting. Begin 2010 kregen wij ca.Ä 1.200 uit de verloting van het Topvolleybaltoernooi datde laatste week van 2009 werd gehouden. Eind 2010 was de kerstkransen en -bakjesactie zeer succesvol. De kransen en bakjes werden gedurende meerdere dagen bij Shamrock en aan de Doelenstraat verkocht. De actie heeft ruim Ä 2.300 opgeleverd.

 

Er zijn vrij weinig uitgaven geweest in 2010. Belangrijk is dat er uitgaven zijn gedaan ten behoeve van het bouwen van waterputten voor het verkrijgen van schoon water ter verbetering van de hygiŽnische omstandigheden in het gebied Mpeketoni. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor de kerstactie. Wel zijn er reserveringen gemaakt voor reeds aangenomen werk (put Majembeni), en voor een kinderafdeling bij het ziekenhuis in Mpeketoni.

Bijgaande foto een foto die genomen is van de waterput bij het plaatsje Soroko. Deze put heet de Equator Well. Een andere waterput die nog niet geheel gereed is bij het plaatsje Majembeni gaat de Almelo Well heten.

 

DSC03312

 

Naast de genoemde uitgaven voor Kenia en de kerstactie zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (Ä 106). De gedoneerde gelden komen daarmee direct ten goede aan de mensen rond de evenaar.

 

In de navolgende bijlage wordt de balans en het inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

Ewald Oude Steenhof.


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JAARREKENING 2010.

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Balans per 31 december 2010.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† __2010††††††††††††††††††††††††††††††††† 2009

ACTIEF

 

Vorderingen

 

Rabo Verenigingspakket†† ††††††††††† †††† 7.661††††††††††††††††††††††††††††††† 8.046

(lopende rekening)

Rabo Bedrijfstelerekening††††††††††† †† 36.998††††††††††††††††††††††††††††††† 26.483

(spaarrekening)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal actief†††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 44.659††††††††††††††††††††††††††††††† 34.529††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

PASSIEF

 

Eigen Vermogen†††††††††††††††††††††††††††† 44.659†††††††††††††††††††††††††††††††† 34.529

 

Vreemd Vermogen†††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 0

(de stichting heeft geen schulden)†††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Totaal passief††††††††††††††††††††††††††††††††† 44.659†††††††††††††††††††††††††††††††† 34.529

 

 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2010

Eigen Vermogen per 1-1-2010†††† 34.529

Saldo inkomsten-/uitgaven in 2010†††††††† 10.130 (zie volgende blad)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

Eigen Vermogen per 31-12-2010 44.659††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inkomsten-/uitgavenoverzicht 2010.

 

Inkomsten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2010†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2009

 

Bijzondere donaties††††††††††††††††††††††† ††† 4.611†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 8.058††††††††††††††††††††

Lijfrenten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 1.350†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 1.350††††††††

Donaties†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.587†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.040†††††††††††††††††††† †††

Acties *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 3.551†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 4.961

Rente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 515†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 392††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† ======

Totaal inkomsten††††††††††††††††††††††††††† 12.614†††††††††††††††††††††††††††††††† 16.801††††††††

 

Lasten

 

Uitgaven t.b.v. Kenia††††††††††††††††††††† ††††††††† ††††1.765†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 6.500

Kerstactie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 613†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† 0

Bankkosten††††††††††††††††††††††††† ††††††††† †††††††††80†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 60

Kosten Kamer van Koophandel†† †††††††† 26†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 27

Internetkosten i.v.m. site††††††††††††††† †††††††††† 0†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† 29

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ======††††††††††††††††††††††††††††††††† ======

Totaal uitgaven†††††††††††††††††††††††††††††† ††† 2.484†††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 6.615

 

Saldo inkomsten / uitgaven††††††††††††††††††††† 10.130†††††††††††††††††††††††††††††††† 10.186††††††††

 

*Onder acties zijn verantwoord de kerstactie 2010 (2.336) en de opbrengst volleybaltoernooi (1.215)

 
Plannen 2011

 

In dit jaarverslag kijken we ook reeds vooruit naar 2011. In dat verband willen we slechts ťťn project in het bijzonder benoemen, maar dat is dan ook een project van grote omvang.

 

In Mpeketoni in het district Lamu zal op initiatief van onze stichting een vleugel ten behoeve van een kinderafdeling aan het bestaande ziekenhuis worden gebouwd. Hier komen 18 bedden voor de behandeling en verpleging van zuigelingen en kinderen tot 10 jaar. Het verplegen op een separate kinderafdeling heeft zowel medische als sociale voordelen.

 

Dit project zal naar verwachting ca. Ä 100.000 gaan kosten. Hiervoor wordt samengewerkt met het subdistrict hospital in Mpeketoni, Wilde Ganzen, en met Tuko Pamoja (ď Samen ťťnĒ), een stichting van Wim van den Burg uit Mpeketoni; Tuko Pamoja zal ook de bouw uitvoeren, en met het Keniaans ontwikkelingsfonds (Community Development Fund) onder auspiciŽn van de Keniaanse overheid. Enerzijds zullen wij via extra activiteiten en publiciteit proberen extra middelen te genereren, anderzijds zullen we aanzienlijk interen op ons eigen vermogen. Het genoemde doel correspondeert echter nadrukkelijk met de doelstelling van onze stichting en daartoe dient ons vermogen dan ook te worden ingezet.

 

 

 

StichtingEquator Medicare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††

Secretariaat: ††††††††††† het Loo 3,†† 7608 DM Almelo

Telefoon †††††† 0546-873236

KvK 08129398

Fiscaal nr 8141.74.437 ANBI 23 952

Bank RABO 10.22.73.596††††††††††††††††††††††††

Website†††††††† www.equatormedicare.nl

 

Jaarverslag 2009†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 12 juli 2010

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden:

Dhr D.W.A.M. Jungst, voorzitter

Mv M.J.G. Friedeman-de Korte, penningmeester†††††††††††††††††††

Mv G.M.T.Jungst-Beuger, secretaris

Dhr H.J. Abcouwer, lid

Dhr E. Oude Steenhof, lid

 

Het bestuur kwam in 2009twee keer bijeen. Verder is er telefonisch overlegd.

Projecten:

Kenia, ism Rotary Doctors: Dick Jungst is in mei-juni naar Mpeketoni (district Lamu), Kenia, geweest als huisarts, vrijwilliger, op een Jeep-line /Mobile Clinic.

Dit is een nieuwe lokatie, waar naast een lokaal ziekenhuisje tot 60 km in de omtrek slechts enkele sporadische dispensaries zijn, vaak slecht bemenst en onvoldoende bevoorraad. De wekelijkse bezoeken aan de dorpen trekken veel bezoekers. Er is ook een diabetes- en hoge bloeddrukproject gestart. Rotary Doctors neemt de kosten op zich, maar door teruglopende inkomsten (oa van sponsoring en matching grants) komt dit in gevaar.

In Nasusi (district Kimilili, Kenia ) is december 2008 de bouw van de verloskamer en ziekenzaal afgerond. Deze voorzien in een grote behoefte en het lokale team heeft een prijs gekregen als beste dispensary van de regio.

In Cusco (Peru) zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden, het project kan als afgerond beschouwd worden.

Ook is het Nijntje project ism Biblionef afgerond, de bibliotheek in Tica Tica gaat mobiel naar andere wijkprojecten.

 

Voornaamste fundraising-projecten waren wederom het volleybaltournooi en de kerstactie.

Daarnaast waren er weer veel giften van particulieren.

 

Bij dit verslag hoort het financiŽel jaarverslag.

 

D.W.A.M. Jungst, voorzitter††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† G.M.T. Jungst- Beuger, secretaris

 

 

†††††††† FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009

 

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 3. het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en een hoger rendement te laten behalen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doel een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio. Geografisch gezien concentreert de stichting zich vooral op gebieden in Kenia (district Kimilili en district Lamu/Mpeketoni) en Peru (Cusco).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2009 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2009. Daartoe wordt de balans per 31-12-2009 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2009. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2008.

 

In 2009 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van ruim Ä 24.000 naar ruim
Ä 34.000. De inkomsten uit donaties en acties zijn hoger geweest dan de uitgaven. Wel zijn dedonaties minder dan in 2008, maar toen speelde het afscheid van Dick Jungst als huisarts in Almelo hier nadrukkelijk een rol in.

 

Verder zijn er twee acties geweest die hebben bijgedragen aan de financiŽle positie van de stichting. Begin 2009 kregen wij wederom ca.Ä 1.000 uit de verloting van het Topvolleybaltoernooi in december 2008 dattussen kerst en Nieuwjaar werd gehouden.

Eind 2009 was de kerstkransen en -bakjesactie zeer succesvol. Deze heeft ruim Ä 3.300 opgeleverd.

 

Ten opzichte van 2008 is er een groter bedrag ingezet voor hulp in de genoemde gebieden rond de evenaar. De hulp concentreerde zich in 2009 op de gebieden in Kenia, in het bijzonder het gebied Lamu/Mpeketoni. In Kenia is Ä 1.500ingezet voor geneesmiddelen in de regio Mpeketoni, en Ä 1.000 voor een watervoorziening in Nasusi. Daarnaast is Ä 4.000 gedoneerd aan een gezamenlijk project met Rotaryclub Ambt Almelo, Rotary Club Herford (Du) en Rotaryclub Barnard Castle (GB). Dit bedrag van Ä 4.000 was in 2008 al toegezegd. Het totale bedrag dat naar Rotary Doctors Nederland is gegaan in 2009 is Ä 6.500.

 

Met steun van enkele andere fondsen (Rotary Ambt Almelo en Cordaid) was in 2007 reeds de verloskamer in Nasusi(Kimilili, Kenia) gerealiseerd. De berichten uit Nasusi zijn positief. De situatie is daar zeer verbeterd. Enkele fotoís van de verloskamer aldaar zijn bijgevoegd.

 

 

Naast de uitgaven voor Kenia zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (Ä 116). Van de gedoneerde gelden komt daarmee meer dan 99% ten goede aan de mensen rond de evenaar en dat is ons doel.

 

In de navolgende bijlage wordt de balans en het inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

††††††††††††††††††††††† Plannen 2010

 

In dit jaarverslag kijken we ook reeds voor zover mogelijk vooruit naar 2010. Puntsgewijs sommen we een aantal zaken op die spelen c.q. kunnen gaan spelen.

 

 

 

 

Ewald Oude Steenhof.

 

 

 

 

StichtingEquator Medicare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Secretariaat: ††††††††††† het Loo 3,†† 7608 DM Almelo

Telefoon †††††† 0546-873236

KvK 08129398

Fiscaal nr 8141.74.437 ANBI 23 952

Bank RABO 10.22.73.596

 

Jaarverslag 2008†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 11 augustus 2009

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden:

Dhr D.W.A.M. Jungst, voorzitter

Mv M.J.G. Friedeman-de Korte, penningmeester†††††††††††††††††††

Mv G.M.T.Jungst-Beuger, secretaris

Dhr H.J. Abcouwer, lid

Dhr E. Oude Steenhof, lid

 

Het bestuur kwam in 2008 4 x bijeen.

Projecten:

Kenia, ism Rotary Doctors: Dick Jungst is van medio juni t/m begin augustus weer 6 weken naar Kimilili, Kenia, geweest als huisarts, vrijwilliger, op een Jeep-line. Daar werd een gezondheidspost aangesloten op het electriciteitsnet en werd electra aangelegd. Op deze en een andere post werden snelkookpannen en kookplaten aangeschaft tbv een goede sterilisatie van instrumenten, en werden setjes tbv circumcisie (besnijdenis bij jongens/mannen) aangeschaft. (Besnijdenis als ritueel kost erg veel geld, en als medische handeling slechts 4 euro. Besnijdenis verlaagt het risico op AIDS overdracht met 60% )

In samenwerking met de Rotary Clubs Ambt Almelo en Herford ( Duitsland) en Barnard Castle (U.K.) zal in 2009 gewerkt worden aan verbetering van de gezondheidszorg in West Kenia; daarvoor is Ä 4000 gereserveerd, waarbij gezamenlijk Ä 13.150,- bijeengebracht is.

In Nasusi (district Kimilili, Kenia ) is december 2008 de bouw van de verloskamer en ziekenzaal afgerond. De door Cordaid totÄ 9800.- aangevulde donatie blijkt door de stammenstrijd en prijsverhogingen niet genoeg te zijn voor alle interieur zoals bedden e.d. en er wordt om een aanvullende bijdrage gevraagd, die in 2009 zal worden betaald.

In Cusco (Peru),hebben Maria Friedeman en Gaby Jungst 3 weken meegewerkt in het straatkinder-project Tica Tica. De onhygienische omstandigheden waren aanleiding daar douches en toiletten aan te leggen, hetgeen eind 2008 gerealiseerd werd.

Dit deel van de aanleg werd door de Stichting bekostigd.

 

Er waren 2 donoren met een notariŽel vastgelegde lijfrente.

Daarnaast zijn er vele schenkingen aan de stichting gedaan, waarvan rapportage in het financiŽel jaarverslag dat onderdeel is van dit jaarverslag.

 

D.W.A.M. Jungst, voorzitter††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† G.M.T. Jungst- Beuger, secretaris

 

 

 

 

 

StichtingEquator Medicare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Secretariaat: ††††††††††† het Loo 3,†† 7608 DM Almelo

Telefoon †††††† 0546-873236

KvK 08129398

Fiscaal nr 8141 74 437 ANBI 23 952

Bank RABO 10.22.73.596

 

 

 

financieel jaarverslag 2008

 

De oprichters van Stichting Equator Medicare hebben zich ten doel gesteld om medische voorzieningen voor mensen rond de evenaar te verbeteren c.q. beter toegankelijk te maken..
De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 1. het opzetten van ťťn of meer medische zorgprogramma's om de doelgroep een betere medische zorg te geven, en te streven deze programma's zelfstandig, zonodig met financiŽle ondersteuning, door de lokale bevolking door te laten zetten.
 2. bestaande projecten, die aan door de stichting te stellen criteria voldoen, financieel te ondersteunen;
 3. het ondersteunen van vrijwilligers om hun uitzending mogelijk te maken en een hoger rendement te laten behalen.

 

De stichting verkrijgt haar inkomsten door donaties van mensen en instellingen die haar doel een warm hart toedragen. De stichting heeft haar wortels in de regio Almelo en verkrijgt dan ook het grootste deel van de financiŽle ondersteuning uit deze regio. Geografisch gezien concentreert de stichting zich vooral op Kenia, en Peru (Cusco).

 

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Het gaat er om de ontvangen bedragen zo goed mogelijk aan te wenden voor de genoemde doelstellingen. Omdat enkele bestuursleden zelf regelmatig ter plekke zijn en medisch onderlegd zijn, kunnen ze ter plaatse inschatten welke steun gewenst is. Hierdoor komt de steun direct op de goede plek terecht.

 

In dit verslag geef ik weer hoe 2008 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiŽle situatie van de stichting is per ultimo 2008. Daartoe wordt de balans per 31-12-2008 weergegeven en het inkomsten-/uitgavenoverzicht over 2008. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken met 2007.

-1-

In 2008 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van ruim Ä 10.000 naar ruim
Ä 24.000. Het positieve saldo van inkomsten en uitgaven wordt vooral veroorzaakt doordat er aanzienlijk meer donaties zijn geweest dan in eerdere jaren. Naast een toename van de bekendheid van de stichting heeft ook het afscheid van initiator en bestuurslid Dick Jungst als huisarts in Almelo hier nadrukkelijk een rol in gespeeld. Overigens zijn donaties gekenmerkt als donatie a.g.v. afscheid Dick Jungst als dit nadrukkelijk is vermeld. Niet uitgesloten moet worden dat ook andere donaties eind 2008 hier verband mee houden, maar dit is niet uit de administratie af te leiden.

Verder zijn er twee acties geweest die hebben bijgedragen aan de financiŽle positie van de stichting. Begin 2008 kregen wij ruimÄ 1.000 uit de verloting van het Topvolleybaltoernooi dat tijdens de kerstdagen wordt gehouden. Eind 2008 heeft de kerstbakjesactie ruim Ä 1.200 opgeleverd. De opbrengst van de GlŁhwein tijdens deze actie is door Shamrock in 2009 gestort en derhalve nog niet meegenomen in dit overzicht.

 

Ten opzichte van 2007 is er een groter bedrag ingezet voor hulp in de genoemde gebieden rond de evenaar.

In Kenia is ruim Ä 1.665 ingezet voor aanleg van electriciteit in de gezondheidspost en voor sterilisatie van de materialen. Met steun van enkele andere fondsen (Rotary en Cordaid) is in 2008 de verloskamer in Nasusi/Kimilili (Kenia) gerealiseerd.

In Peru (Tica Tica) is een bijdrage gedaan van Ä 2.500 voor verbetering van sanitaire voorzieningen. Dit was zeer nodig vanwege de onhygiŽnische toestanden aldaar. Maria Friedeman en Gaby Jungst hebben hier 3 weken meegewerkt in het straatkinderenproject.

 

Naast de uitgaven voor Kenia en Peru zijn er vrijwel geen andere kosten gemaakt (Ä 116). Van de gedoneerde gelden komt daarmee 98% ten goede aan de mensen rond de evenaar en dat is ons doel.

 

In de navolgende bijlage wordt de balans en het inkomsten-/uitgavenoverzicht van de stichting weergegeven.

 

 

Ewald Oude Steenhof.