Inhoud;

Uganda. Pope John’s hospital

 

Ethiopië. “Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi

 

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

 

De uitbouw van het Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

 

“Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi-Ethiopie bijna afgerond

Uganda. Pope John’s hospital voortgang

Uganda. Pope John’s hospital. 

 

“Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi-Ethiopie

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

Mooie serie foto’s van Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

Uganda. Pope John’s hospital.

Ethiopië. “Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi.

Lab geopend Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

Pope John’s hospital in Aber-Uganda

Ethiopië. “Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi

Voortgang Moeder- en Kindzorg in Punjab, Pakistan

Voortgang in Ethiopië

Wandelen voor Water

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh, district Okara, bij Lahore, Punjab, Pakistan 

Taptoe Almelo, 2 juli 2016, en waterproject Gari bij Nekemte in Ethiopië

De Innayat school voor dove en slechthorende kinderen in Lahore, Pakistan

Bouw van een nieuwe verloskamer in Konchi- Ethiopië mèt sanitair, douche/WC, kantoortje met bed en 2 spreekkamers

Bouw van dispensary in Sinambio vordert goed

 

 

Uganda. Pope John’s hospital. 

 

Dit ziekenhuis in Aber, bij Lira in NW Uganda moet gesteund worden met nieuwe investeringen. De enorme toestroom van arme patiënten tot van wel 60 km ver, vraagt zoveel geld dat er geen cent meer over is voor de noodzakelijke nieuwbouw. 

 

Na de eerdere berichten zijn we druk bezig geweest met de fondsenwerving. Intussen waren er contacten met het ziekenhuis. Rond 1 mei beginnen ze met de bouw van de nieuwe operatiekamers, gesponsord door een Italiaanse stichting op initiatief van de Italiaanse gynaecoloog en kinderarts die er regelmatig komen. 

 

Van de kerstactie op het ROC Landstede in Raalte is € 1355 binnengekomen. Rond de kerst is er door diverse sponsoren € 3000 gedoneerd. Eén donateur laat de diensten die aan anderen worden verleend, betalen door een donatie aan onze stichting. Van een kerkfonds mochten we € 500 ontvangen en van 3 vermogensstichtingen ieder € 5000.

 

Op 14 en 15 mei zijn er sponsortochten van de Canisiuslocaties in Almelo en Tubbergen voor Pope John.

 

Op 19 mei zal er een veiling zijn in het Vossenveen in Albergen, van tekeningen van de modeltekenclub Kriet. Veilingmeester is Christien van Wijk, en de gehele opbrengst is voor dit project. 

Over de precieze invulling krijgt u nader bericht. 

Geweldige initiatieven!

 

Al deze opbrengsten bij elkaar worden opgeteld en aangevuld met een deel van het vermogen van de Stichting, zodat we op kortere termijn de € 60.000 overmaken naar Wilde Ganzen, die er € 30.000 bijdoet, en naar Pope Johns hospital stuurt. Dan kan de bouw van de stafruimtes ook starten zodat de oplevering ongeveer gelijk zal zijn met die van de operatiekamer. 

 

Mocht u nog een steen willen bijdragen, dan is die van harte welkom!

 

  

 

 

 

 

Ter informatie voor nieuwe lezers:

Dit ziekenhuis, Pope John’s hospital in Aber, heeft een werkgebied van ruim 280.000 mensen. Er zijn 6 artsen die met verlos- en verpleegkundigen nu al 90.000 patiëntencontacten per jaar hebben. Het aantal bevallingen gaat naar de 3000 per jaar, waarvan 20% keizersneden, mede door verwijzingen van kleine health posten in de wijde omgeving. Meestal betreft het zwangere vrouwen met complicaties of vastgelopen bevallingen. Hulp is dan dringend nodig.

 

Stafwoningen op het ziekenhuisterrein zijn dringend nodig om goed personeel te krijgen. Operatiekamer- en anesthesieverpleegkundigen, en verloskundigen moeten veilig gehuisvest worden. Ongehuwd in de buurt wonen is geen optie. Hun veiligheid is hiermee verzekerd. 

 

Wilde Ganzen blijft onze gewaardeerde partner. 

 

 

 

 

Ethiopië. “Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi.

 

In Konchi is gestart met de aanleg van de waterleiding. April-juni is de beste tijd daarvoor. Wilde Ganzen heeft het geld media januari overgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

 

 

De kliniek in Shergarh op het straatarme platteland van Punjab, krijgt steeds meer bezoekers. De ruwbouw op de 1e verdieping waar de operatiekamer moet komen, is nu bijna klaar. De lokale partner kreeg even minder geld dan toegezegd, waardoor enige vertraging, maar dat is intussen weer goed gekomen. 

 

Op 17 april is de nieuwe Röntgenafdeling officieel geopend. Dat scheelt heel veel mensen 2 keer 2 uur reizen (geen openbaar vervoer, dus achterop de brommer of in de Pakistaanse variant van de tuk-tuk), en geld wat ze al bijna niet hebben. De kliniek kan de diensten ook goedkoper aanbieden dan in de stad. Dit was het laatste deel van de bijdrage van Equator en Wilde Ganzen.  

 

Er werken nu 3 artsen, waarvan één vrouw (vrouwen zijn moeilijk te bewegen naar het platteland te komen), die samen de huisartsenpraktijk in het centrum van het dorp, èn de kliniekdiensten 1,5 km buiten het dorp, bemensen. 

In de huisartsenpraktijk wordt een soort triage verricht, zodat de kliniek vooral bedoeld blijft voor de moeder- en kindzorg, en voor verdere klinische patiënten.  

 

Hieronder de eerste foto van de Röntgenafdeling in de kliniek. 

 

 

 

 

De uitbouw van het Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

Met de kliniek in Shergarh is frequent contact. Intussen zijn er grote vorderingen met de bouw van de nieuwe operatiekamer op de eerste verdieping. Het aantal vrouwen dat voor controle komt en daar bevalt neemt gestaag toe. Daarmee wordt het risico op moedersterfte flink verminderd. 

 

 

 

 

 

“Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi-Ethiopie bijna afgerond

Het waterproject voor Konchi, 300 km ten westen van Addis Ababa, is bijna afgerond. Van de Stichting Rotary Wierden is € 990 binnengekomen en van Rotary Ambt Almelo ook een forse bijdrage. De Stephanusparochie in Bornerbroek collecteert met de kerstdiensten voor het project. Wij verwachten dat daarmee alle benodigde gelden binnen zijn. 

 

 

 

Straks een waterleiding van de bron naar het dorp Konchi. Geen gesjouw meer met

20 kg op je rug.

 

Uganda. Pope John’s hospital voortgang

In juni en oktober werd al bericht over dit project. 

Naar het ziekenhuis is door PUM nog een ziekenhuishygiënist uitgezonden, om te adviseren over hygiëne, (onnodig of te veel) antibiotica, en hoe in de OK straks met schoon en vuil of besmet materiaal moet worden omgegaan. 

Intussen zijn er al diverse donaties binnengekomen. Er zijn weer 2 prachtige nieuwe lijfrentes binnen, waarmee de stichting voor nu en de komende 4 jaar verzekerd is van een stabiel inkomen. Op het ROC Landstede in Raalte is met de kerstactie ongeveer € 1700 opgebracht. Alles bij elkaar is er voor Pope Johns nu ongeveer  € 13.000 binnen. Er is een aanvraag gedaan bij een vermogensstichting, waarmee we hopen binnen 3 maanden de € 60.000 (waarin een deel van de reserves) bij elkaar te hebben, waarna Wilde Ganzen de € 30.000 doneert en Pope Johns kan starten met de bouw. Tegen die tijd zijn de operatiekamers al klaar, dus enige urgentie is geboden. 

  

 

 

 

 

Ter informatie voor nieuwe lezers:

Dit ziekenhuis, Pope John’s hospital in Aber, bij Lira in NW Uganda, heeft een werkgebied van ruim 280.000 mensen. Er zijn 6 artsen die met verlos- en verpleegkundigen nu al 90.000 patiëntencontacten per jaar hebben. Het aantal bevallingen gaat naar de 3000 per jaar, waarvan 20% keizersneden, mede door verwijzingen van kleine health posten in de wijde omgeving. Meestal zijn dat zwangeren met complicaties of vastgelopen bevallingen. Hulp is dan dringend nodig.

 

 

Uganda. Pope John’s hospital. 

 

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrief van juni zal de Stichting dit ziekenhuis helpen met de piketkamers en enkele kleine stafwoningen. Toen ik daar vorig jaar was, bleek hoe moeilijk het is om goed personeel te krijgen en vast te houden als er voor hen op het ziekenhuisterrein geen veilige huisvesting is. Wegen zijn onverhard, onverlicht en om allerlei redenen is het in het donker niet veilig reizen, tenzij je een auto met goede chauffeur hebt. Ongevallen, berovingen en erger zijn grote risicos waar je niemand aan wilt blootstellen. Stel je eens voor dat je moet bevallen in het ziekenhuis, of een keizersnede moet ondergaan, en er is geen of onvoldoende bekwaam personeel.  Equator Medicare is gevraagd 16 piketkamers, (kamers voor de dienstdoende artsen, verloskundigen en operatiezusters tijdens avond- en nachtdiensten) met sanitaire voorzieningen te sponsoren. Daarmee wordt geen tijd verloren bij spoedoperaties en bevallingen. 

 

Equator Medicare gaat hiervoor, en wil € 90.000 bij elkaar brengen. En dat moet lukken nu Wilde Ganzen vorige week het project heeft goedgekeurd (2018-0067),

d.w.z. dat van onze kant € 60.000 moet worden opgebracht, onder meer met een deel van ons vermogen.

Daarnaast zal ik nog 2 presentaties geven over dit project. Landstede, het ROC in Raalte zal in de week voor kerst een sportmarathon organiseren, waarvan de opbrengst helemaal aan dit project ten goede komt. In de voorbereiding zullen ook sponsoren gezocht worden, en zal er stevig aan de PR gewerkt worden.  Onze dank gaat uit naar het Amycus-lid dat de Stichting en de school aan elkaar gekoppeld heeft. 

  

 

 

Intussen wordt gebouwd aan de nieuwe operatiekamers, voor een groot deel gesponsord door Italiaanse donoren. Een Italiaanse kinderarts en een Italiaanse gynaecoloog komen regelmatig vrijwillig daar werken en onderwijs geven. Ik heb het ziekenhuis mogen adviseren door een uitzending door PUM (www.pum.nl), intussen is er een technicus geweest voor medisch technische apparaten en de stroomvoorziening, binnenkort gaat er een ziekenhuishygiënist naar toe (ook via PUM), tevens voor adviezen over het antibioticabeleid. Na deze 3 adviesmissies en de nieuwe gebouwen kan het ziekenhuis betere zorg en kwaliteit leveren.

 

 

Ter herinnering en ter informatie voor nieuwe lezers:

Dit ziekenhuis, Pope Johns hospital in Aber, bij Lira in NW Uganda, heeft een werkgebied van ruim 280.000 mensen. Er zijn 6 artsen die met verlos- en verpleegkundigen nu al 90.000 patiëntencontacten per jaar hebben. Het aantal bevallingen gaat naar de 3000 per jaar, waarvan 20% keizersneden, mede door verwijzingen van kleine health posten in de wijde omgeving.

 

Opnieuw is Wilde Ganzen onze gewaardeerde partner. De Stichting heeft al vele projecten samen mogen werken met Wilde Ganzen. Het eerste grote project was in 2014, de kinderafdeling bij het ziekenhuis in Mpeketoni (Kenia district Lamu) en later diverse waterprojecten (Fite Bako, Babiche 1 en 2, en nu Konchi) en vorig jaar het project in Shergarh.   

 

Niet alleen de sponsoring maar ook hun kritische blik op het project, waarbij soms de puntjes nog eens op de i worden gezet, zijn voor ons een grote steun. 

Natuurlijk vraagt Equator Medicare u ons te blijven steunen, maar kijk ook eens op de site van Wilde Ganzen en naar hun uitzendingen op zondagochtend. 

 

 

 

“Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi-Ethiopie.

 

Het waterproject voor Konchi, 300 km ten westen van Addis Ababa, is helaas nog niet afgerond. Er is nog een tekort van € 4400, waardoor Wilde Ganzen de premie van 50% nog niet afgeeft. Rotary Wierden heeft toegezegd eraan te werken, en de St Stephanus geloofsgemeenschap in Bornerbroek zal er aandacht aan schenken rond de kerstmarkt op 15 december en een collecte tijdens de kerstdienst.

 

 

Stel je eens voor om zo dagelijks je water te moeten halen.

 

 

 

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

De kliniek in Shergarh zal na het laboratorium binnenkort starten met een eenvoudige Röntgen unit voor fotos van longen (veel TBC) en bij ongevallen, zoals gebroken ledematen en bijvoorbeeld een klaplong. Het echoapparaat wordt nu ook gebruikt voor echo van de buik, naast echos bij zwangerschappen.  De bouw van de operatiekamer vordert, en wordt nu binnen afgewerkt. Een familie Mohsin uit Pakistan heeft ook fors gedoneerd. 

 

 

De eerdere health post in het dorp is nu opgewaardeerd tot een eerstelijns voorziening, waardoor de druk voor alledaagse zaken op het ziekenhuis is afgenomen, er wordt gerichter verwezen. Daardoor is er meer aandacht voor de echte zieken en zwangeren. Ook scholing van de medische staf krijgt de nodige aandacht. Toevallig zag ik gisteren een publicatie in het toonaangevende medische tijdschrift de Lancet, over de bedroevende eerstelijnsgezondheidszorg in Pakistan. Aan moeder- en kindzorg wordt door de overheid nog niet eens 0,1 procent besteed, tegen 70% aan de grote ziekenhuizen in de steden, alleen bereikbaar voor de rijken. Je zult daar zwanger zijn !

Reform of primary health care in Pakistan  

With a neonatal mortality rate exceeding 45 per 1000 livebirths, a UNICEF report ranked Pakistan as the riskiest place to be born on earth…… At present 70% of Pakistan’s total health sector allocations are directed to tertiary care in large urban centres, leaving less than 30% for preventive measures and health facilities and only 0·1% for maternal and child health.

 

 

 

 

Mooie serie foto’s van Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

2  3

  8  IMG_20170417_095307_resized_20170417_104828437

 

9  77

IMG_20170417_095239_resized_20170417_104832037  IMG_20170417_095528_resized_20170417_104829521

 

  IMG_20180621_134508_resized_20180621_023741721  6

 

  IMG_20180806_155322_resized_20180806_040318307  IMG_20180806_155351_resized_20180806_040314797

IMG_20180807_092137_resized_20180807_092443995    IMG_20180807_092157_resized_20180807_092443453

IMG_20180807_092128_resized_20180807_092444741  IMG_20180807_092259_resized_20180807_092442231

Uganda. Pope John’s hospital. 

 

Na uitvoerig overleg met het ziekenhuisbestuur en sponsoren uit Italië, en dat nam wel de nodige tijd in beslag, zal de OK gedeeltelijk door de Italianen gesponsord worden met een aanvulling van de Oegandese overheid. Equator Medicare is nu gevraagd 16 piketkamers, (kamers voor de dienstdoende artsen, verloskundigen en operatiezusters tijdens avond- en nachtdiensten) met sanitaire voorzieningen te sponsoren. Daarmee wordt geen tijd verloren bij spoedoperaties en bevallingen, en omdat er ’s nachts geen snel en veilig vervoer mogelijk is van buitenaf. Een OK zonder piketkamers heeft geen meerwaarde bij spoedgevallen. Heel belangrijk dus.

 

Wij hebben de bouwtekeningen en begroting gekregen, het geheel gaat om € 90.000. Een fors bedrag, maar met eigen vermogen en veel sponsoren hopen we een heel eind te komen. Verder is er ook weer een aanvraag neergelegd bij Wilde Ganzen.

 

Ter herinnering en ter informatie voor nieuwe lezers:

Dit ziekenhuis in Aber, bij Lira in NW Uganda, heeft een werkgebied van ruim 280.000 mensen. Er zijn 6 artsen die met verlos- en verpleegkundigen nu al 90.000 patiëntencontacten per jaar hebben. Het aantal bevallingen gaat naar de 3000 per jaar, waarvan 20% keizersneden, ook door verwijzingen van kleine health posten in de wijde omgeving. Een Italiaanse kinderarts en een Italiaanse gynaecoloog komen regelmatig vrijwillig daar werken en onderwijs geven. 

 

Dit wordt ons grote project voor eind 2018. We verwachten daarmee heel veel mensen, en met name vrouwen de kans te geven op een veilige bevalling.

 

 

 

Ethiopië. “Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi.

 

Het waterproject voor Konchi is bijna afgerond. Rotaryclubs uit Almelo en Rijssen Regge Regio organiseerden weer “Wandelen voor Water” op scholen, met een gastles over schoon drinkwater, en de gesponsorde wandeltocht. De opbrengst was om diverse redenen niet wat we gehoopt hadden. De Stichting Msele, van het waterschap Vechtstromen heeft daarom € 1400 gedoneerd.  Dat was minder, omdat het gekoppeld was aan de sponsorloop. Helaas heeft de club Wierden niet mee kunnen doen.  

Maar op de Twentse Roei Vereniging Amycus (bij de Wierdensebrug op het

Wendelgoor terrein) was er een inzameling, een kunstveiling m.m.v. notaris Jan Hölscher, en spontane donaties, waarmee ruim € 3600 werd ingezameld. Hulde en dank aan diegenen die de kunstwerken ter beschikking stelden. Wilde Ganzen heeft het project omarmd en het was zondag 3 juni ook op de TV (terugkijken!) en er staat een stuk in het kwartaalblad van Wilde Ganzen.

 

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

De kliniek in Shergarh heeft nu een prima laboratorium met een goede bemanning, waardoor de mensen niet eerst een uur moeten reizen voor onderzoek en controles. En bij spoedgevallen zijn de belangrijkste bepalingen binnen 10 minuten klaar. Er is een begin gemaakt met de bouw van een operatiekamer voor met name gynaecologische ingrepen, zoals keizersneden, curettages en sterilisaties. Op de foto ziet u dat er voortvarend gewerkt wordt. En dat is gelukt met uw donaties.  Ons bestuurslid Maria Friedeman heeft met haar echtgenoot Frans de kliniek in mei bezocht.

 

Lab geopend Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh Punjab, Pakistan

Het laboratorium van het Moeder- en Kindzorgcentrum is vandaag 2 maart 2018 officieel geopend en in gebruik genomen. Hieronder een paar foto’s:

 

 

Pope John’s hospital in Aber-Uganda

Investering nieuwe operatiekamer en afdeling pasgeborenen.  Zoals eerder aangegeven is dit een kwalitatief redelijk ziekenhuis in de regio. 80 km noordelijker en 70 km oostelijker zijn er ook gelijkwaardige ziekenhuizen, maar naar het westen en zuiden zijn die ver te zoeken, waardoor steeds meer mensen zijn aangewezen op Pope John’s hospital. De bevolking is echter te arm voor een kostendekkende exploitatie, laat staan dat het ziekenhuis kan investeren of renoveren. Om de kwaliteit te verbeteren moet de operatiekamer nieuw gebouwd worden, de verloskamer aangepast en de afdeling voor de pasgeborenen kan dan verhuizen naar de oude OK. Daarmee zitten deze 3 afdelingen dicht bij elkaar, wat de zorg zeker ten goede zal komen. Het ziekenhuis heeft nog wel enkele andere sponsoren, o.a. uit Italië. (Het ziekenhuis is oorspronkelijk opgericht door broeders van een Italiaanse orde (Comboni).  Onze stichting heeft bouwtekeningen en begrotingen gekregen, waar nog wat vragen over zijn, met name over de techniek. De recent gebouwde “Emergency Unit”, een acute opvang met enkele bedden, is van goede kwaliteit, wat vertrouwen geeft voor verdere uitbreiding. 

Ter herinnering en ter informatie voor nieuwe lezers:  Dit ziekenhuis heeft een werkgebied van ruim 280.000 (dat was 190.000 ! ) arme mensen, er zijn 6 artsen die met verlos- en verpleegkundigen 85.000 patiëntencontacten per jaar hebben. De mensen dragen omgerekend een halve euro bij aan het consult en medicijnen, voor operaties en bevallingen betalen ze maximaal € 25 resp. € 8. Het ziekenhuis wordt geleid door een aantal nonnen van een lokale orde, en petje af voor de prestaties die ze leveren.  Er zijn 2300 bevallingen per jaar, bijna 7 per dag, waarvan er veel door lagere gezondheidsunits laat verwezen worden, als de bevalling stagneert. En veel verwijzingen van pasgeborenen met een erg laag geboortegewicht, die ze met veel inzet proberen erdoor te krijgen. Dat geeft op de afdeling pasgeborenen een hoge werkdruk, terwijl de inrichting er niet op berekend is. Een Italiaanse kinderarts die nu in Uganda woont, gaat er elke 2 maanden langs voor scholing en advies.

Waar gaat het om ?

De enige verloskamer met 3 verlosbedden naast elkaar ! is klein en slecht geoutilleerd, een naastgelegen ruimte kan geschikt gemaakt worden. Verbeterde protocollen worden nu toegepast. De OK bestaat uit één kamer waarin 2 operatietafels staan, maar omdat er maar een werkende beademingsunit is, is er dus maar één tafel beschikbaar. Stel u voor, in héél Twente één operatiekamer…. En dat zonder airconditioning, het was 38 graden toen ik bij een operatie aanwezig was. Nieuwbouw is de enige oplossing. De afdeling voor pasgeborenen die extra zorg nodig hebben is nu ondergebracht in één kamer op 300 meter van de OK en de verloskamer. Er is wel altijd zuurstof, maar slechts één warmtelamp, geen couveuse, dus de 3 of 4 baby’s hoesten elkaar de infecties toe. Infectiepreventie is hier niet mogelijk. Na verplaatsen naar de oude OK is uitbouw en verbetering wel mogelijk.

 

We verwachten medio januari de definitieve aanvraag binnen te hebben. Intussen willen we wel starten met de fondsenwerving. Uw bijdragen zijn en blijven onontbeerlijk. Helpt u mee? Elke donatie, of lijfrente (neem contact op, dat kan zonder notaris geregeld worden, 42 of 52% wordt betaald door de fiscus), is welkom. 

Equator Medicare wil voor een substantiële bijdrage gaan. We willen streven naar € 60.000, en bij Wilde Ganzen een verhoging van 50% vragen.

Zoals eerder aangekondigd, zal de 2e kerstcollecte in de Stephanuskerk in Bornebroek besteed worden aan nieuwe matrassen voor Pope John’s hospital in Aber, noordwest Uganda.  Het werkgebied wordt alsmaar groter, een ander overheidsziekenhuis 70 km verder gelegen, heeft vaak geen medicijnen, en er worden geen operaties meer uitgevoerd. Steeds meer hulp bieden zonder een groter budget, en geen geld voor innovaties. De totaal versleten en daardoor onhygiënische matrassen moeten echt worden vernieuwd. We gaan voor 40 matrassen t.w.v. € 1200, van de 180 bedden. Eén van onze trouwe supporters heeft de oud-papier actiegroep van de St Jozefkerk in Almelo gevraagd ook hun steentje bij te dragen. Er is een toezegging, wij zijn heel benieuwd!

 

Ethiopië. “Wandelen voor Water” 2018 voor Konchi

Konchi zal u bekend in de oren klinken. Eerder werd al bericht over de verloskunde in de kliniek in Konchi. Deze plaats heeft de laatste jaren een forse uitbreiding ondergaan. In heel Ethiopië is de bevolking gegroeid. De watervoorziening in Konchi bestaat nu uit één afgeschermde bron met een leiding naar het dorp en enkele tappunten. Dat is intussen veel te krap om iedereen van veilig water te voorzien. Er zijn meerdere natuurlijke bronnen, wat verder van het dorp, maar niet afgeschermd, het water verdwijnt in de grond. De lokale stichting NCS die ook de kliniek in Konchi beheert, wil met hun expertise (12 afgeschermde bronnen in Babiche, 3 in Fite Bako en 1 in Gari) en onze steun 2 bronnen afschermen, het water opvangen en via een leiding naar het dorp brengen. Zij hebben een gedetailleerde begroting gemaakt, en een aanvraag bij ons en Wilde Ganzen ingediend.  Rotaryclubs uit Almelo, Wierden en Rijssen Regge Regio organiseren weer “Wandelen voor Water” op scholen, eerst een gastles over schoon drinkwater, en dan de gesponsorde wandeltocht. De Stichting Msele, opgericht vanuit het waterschap Vechtstromen, zal ook meewerken en het sponsorbedrag met € 3000 verhogen. Msele heeft al diverse waterprojecten in Ethiopië gerealiseerd. Een mooie samenwerking !  Ook de Twentse Roei Vereniging Amycus zal aandacht aan dit waterproject besteden. Het streefbedrag is € 11.000 waar dan € 5.500 van Wilde Ganzen bij zou moeten komen. De aanvraag wacht nog op goedkeuring. 

 

Voortgang Moeder- en Kindzorg in Punjab, Pakistan

De kliniek in Shergarh, ruwweg 180 km zuidwest van Lahore, waar ik in 2016 en 2017 3 x geadviseerd heb vanuit PUM, gaat steeds beter draaien. Aanvankelijk was er schroom om te komen. Zo’n rijke familie die een kliniek bouwt voor de lokale bevolking, dat kon bijna niet waar zijn, en zou natuurlijk wel erg duur zijn. Tegenwerking van en roddel door een lokale aannemer die de bouwopdracht niet had gekregen, en van lokale kwakzalvers maakten het de eerste periode niet makkelijk. Zoiets is vooraf moeilijk in te schatten. Maar door goede ervaringen, door inspanningen van de staf, en voor de regio goede kwaliteit van zorg, is het vertrouwen gewonnen en komt de loop er goed in.  De familie gaat door met sponsoren, de kliniek is nog niet selfsupporting en de salarissen moeten toch betaald worden. Voor de noodzakelijke uitbouw, zoals laboratorium, stafverblijf en operatiekamer moet er hulp van buitenaf komen, waar Equator Medicare aan wil meewerken.

Met uw hulp, een mooie bijdrage van vermogensfondsen, enkele serviceclubs en een deel van het eigen vermogen, is er € 53.600 opgehaald! Dit bedrag is overgemaakt naar Wilde Ganzen, die het met 50% heeft verhoogd tot € 80.400. In de laatste week van november heeft WG dit bedrag overgemaakt naar de stichting AKRA in Pakistan die het ziekenhuisje beheert. Hoogste prioriteit is het realiseren van een laboratorium, voor bloed- en urine- onderzoek, een stafverblijf voor de dienstdoende arts, en wat over is, is voor de operatiekamer.  Natuurlijk zullen wij u op de hoogte blijven houden.

 

Na mijn PUM-missie in maart, 2 weken naar Shergarh, provincie Punjab, Pakistan, is het ziekenhuis nu goed op gang gekomen met voldoende stafleden en patiënten. Moeder- en kindzorg is de primaire taak, maar ook huisartsgeneeskunde en andere gezondheidsvoorzieningen zijn nu aanwezig. Equator Medicare heeft in november 2016 instrumenten, verlosbedden en een couveuse geregeld, er worden nu onder deskundige leiding bevallingen gedaan. Specialisten uit ziekenhuizen in Lahore komen vrijwillig langs als consultant. 

Wat nu urgent is zijn een laboratorium en stafverblijven voor de nachtdiensten op het terrein van het ziekenhuis.  De Pakistaanse sponsoren die het gebouw hebben bekostigd, hebben veel geïnvesteerd, maar kunnen dit niet alleen, en vragen ondersteuning. Ik heb duidelijke afspraken gemaakt over een donatie door Equator Medicare.  De aanvraag voor een grant van 50% is nu goedgekeurd door Wilde Ganzen, onder nummer 2017- 0019. Ook Wilde Ganzen heeft alle benodigde informatie nagetrokken en akkoord bevonden, zoals eigendomsrechten, bestuur en bestemming.   

Waarom is onze hulp hier hard nodig:

Ik schreef in april al dat de hoge moedersterfte (bijna 50 x zo hoog als in Nederland), in 3 jaar gehalveerd moet kunnen worden, door goede zwangerschapscontroles en begeleiding bij de bevalling. Ook anticonceptie staat duidelijk op de agenda, zowel om de periode tussen 2 zwangerschappen te verlengen, als om het kindertal te verminderen. Hoe meer kinderen, hoe meer moeders het risico lopen te overlijden. Ik schreef al dat één van onze sponsoren daar speciaal een mooie bijdrage aan heeft geleverd door een lijfrente 5 jaar lang € 1000. Maar meerdere vrienden hebben ook ruim bijgedragen, en één vermogensfonds van een familie heeft € 15.000 toegezegd. Daarmee zijn we een heel eind op weg om de beoogde € 50.000 naar Wilde Ganzen te sturen. 

 

Voortgang in Ethiopië

Eind juli was ik in Ethiopië en heb natuurlijk ook Konchi en de waterprojecten bezocht. In de verloskamer van Konchi waren de afgelopen 8 maanden bijna 100 bevallingen, slechts 2 vrouwen moesten worden verwezen, en alle voldragen kinderen hadden een goede start. Prachtig resultaat.

Meerdere verpleegkunde-studenten van andere klinieken die we gesponsord hebben, zijn intussen geslaagd voor hun Bachelor verpleegkunde.

Maar dat is niet alles: 

Begin augustus ben ik voor PUM naar noordwest Uganda geweest. Ik mocht daar het Pope John’s hospital in Aber adviseren. Dit ziekenhuis heeft een werkgebied van ruim 190.000 arme mensen, er zijn 6 artsen die met verlos- en verpleegkundigen 85.000 patiëntencontacten per jaar hebben. De mensen dragen omgerekend een halve euro bij aan het consult en medicijnen, voor operaties en bevallingen betalen ze maximaal € 25 resp. € 8. Het ziekenhuis wordt geleid door een aantal nonnen van een lokale orde, en petje af voor de prestaties die ze leveren. 

Bedside teaching:

 

Bijna 2300 bevallingen per jaar, bijna 7 per dag, waarvan er veel door lagere gezondheidsunits laat verwezen worden, als de bevalling stagneert. En veel verwijzingen van pasgeborenen met een erg laag geboortegewicht, die ze met veel inzet proberen erdoor te krijgen.

Natuurlijk komt dan de vraag om hulp, de verloskamer is te klein en slecht geoutilleerd, de OK heeft één kamer met 2 operatietafels, de beademing van één doet het goed, de ander…..  De 85.000 patiëntencontacten kosten bij elkaar de hele omzet, er blijft niets over voor renovatie. En de staat draagt niets bij. 

U ziet, uw bijdragen zijn en blijven onontbeerlijk. Helpt u mee? Elke donatie, of lijfrente, is welkom. We gaan ervoor om samen met andere partners, als Wilde Ganzen, het verschil te maken. Deze reizen kosten de stichting niets. Dus al uw giften komen bij de projecten terecht.  Mocht u vragen hebben, of wilt u voor uw organisatie een inleiding over onze activiteiten organiseren, bel of mail voor verder contact.

 

Wandelen voor Water (georganiseerd door 4 Rotaryclubs uit Almelo en omstreken)

Het Wandelen voor Water georganiseerd door 4 Rotaryclubs uit Almelo en omstreken, heeft in totaal ruim € 14.000 opgebracht, mede door een donatie van een kerk uit Rijsoord door de zondagse tv-uitzending van Wilde Ganzen, en de grant van Wilde Ganzen met 50%. Het geld is begin mei overgemaakt, maar door forse regenval is de bouw uitgesteld.

 

 

Moeder- en Kindzorg centrum in Shergarh, district Okara, bij Lahore, Punjab, Pakistan

 

November 2015 werd ik uitgenodigd door de stichting AKRA (www.akra.org.pk )  in Pakistan om te helpen een moeder- en kind centrum op te zetten.

Door AKRA werd 40 jaar geleden gestart met scholen, waar meisjes nadrukkelijk de kans krijgen. Er zijn nu 37 scholen, meest voor lager onderwijs, en 2 voortgezet onderwijs scholen in Shergarh, met een school waar meisjes leraar kunnen worden. AKRA heeft ook een dispensary opgezet, waar een leek met verstand van gezondheid, mensen advies en zo nodig medicijnen geeft.

Het gebied rond Shergarh, een oude plaats, heeft ruim 70.000 mensen die geen gezondheidszorg hebben binnen 25 km. Geen arts, geen verloskundige, geen verpleegkundige. AKRA heeft het initiatief genomen, gesteund door enkele grote donoren (er is een nauwelijks functionerend onderwijs- en gezondheidszorgsysteem vanuit de overheid), om een verloskundige kliniek met consultatiebureau op te zetten.  In 2015 zijn de eerste gesprekken geweest met sponsoren en de architect, november 2016 is het gebouw bijna klaar.

 

 

Ik ben recent door PUM (www.pum.nl ) gevraagd voor dit project, om te helpen bij selectie van personeel, inrichting, apparatuur, disposables, procedures, protocollen, medische verslaglegging, en talloze andere zaken. Vooraf en na de uitzending blijf ik contact houden via e-mail en skype, en waarschijnlijk in maart 2017 volgt nog een missie.

Het gebouw is nu klaar, de staf geselecteerd, er is een verloskamer, een weeën kamer, en een kamer voor de moeders en baby’s na de bevalling. Equator Medicare heeft een container gestuurd met verlosbedden, onderzoeksbanken, een Hebi couveuse  http://www.hebi-incubator.org/  en veel materialen, gekocht bij Medic  (www.medic.nl  ). Deze container is 13 november aangekomen, de dag van de opening van het gebouw. Rond 5 december zal de kliniek starten.

 

 

 

 

 

 

De sponsoren daar willen graag door, en vragen om logistieke èn materiele ondersteuning.  De bedoeling is dat er nog een operatiekamer komt met een afdeling met 6 bedden. Equator Medicare wil daarbij helpen, de sterfte van moeders en kinderen in dit gebied is bijna 50 keer zo hoog als in Nederland.

Met dit ziekenhuisje en consultatiebureau kan deze sterfte in 3 jaar gehalveerd worden.

Graag rekenen we daarom op uw bijdragen en steun !

Dick Jungst

 

Taptoe Almelo, 2 juli 2016, en waterproject Gari bij Nekemte in Ethiopië

De 2-jaarlijkse Taptoe Almelo was deze keer voor een deel bestemd voor een waterproject in Gari bij Nekemte, Ethiopië.  Een paar honderd mensen hadden geen schoon drinkwater. Kinderen moeten hier het water van ver halen, en dat gaat ten koste van school en studie. Nu is er een beschermde bron met schoon drinkwater, door een donatie van € 2000 van de opbrengst van de Taptoe.

Foto zoals het was en nu!

 

 

 

Foto’s van de inrichting van de verloskamer in Konchi- Ethiopië

 

Vanwege onrustige tijden was de kliniek in Konchi niet bereikbaar voor onze contactpersonen. Op 9 oktober jl. is er weer iemand geweest en die heeft de onderstaande foto’s voor ons ter plekke gemaakt:

 

 

 

 

Goed om te zien dat het er erg netjes uitziet en dat ook de zonnepanelen op het dak in gebruik zijn genomen!

 

 

 

 

De Innayat school voor dove en slechthorende kinderen in Lahore, Pakistan

 

 

De Innayat school staat in Lahore, Pakistan, en biedt onderwijs aan dove en ernstig slechthorende kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar.

Ik heb november 2015 een bezoek gebracht aan deze school en veel adviezen kunnen geven, in het kader van een uitzending als expert via PUM.

Zoals vele scholen voor gehandicapte kinderen in Pakistan, is ook deze school opgericht door een familie die zelf een doof kind hebben. De overheid geeft geen subsidie voor een dergelijke school, dus moeten vermogende families de school financieren. Dit betekent dat zij een gebouw onderhouden en de leerkrachten betalen.

 

 

 

    

 

De school staat ver buiten het centrum van Lahore, in een gebied waar veel arme mensen wonen.

De ouders betalen schoolgeld naar draagkracht en sommige ouders kunnen helemaal geen schoolgeld betalen.

Gezien de beperkte financiële middelen van de school en de ouders, hebben de meeste kinderen geen hoortoestel, hetgeen hen beperkt in het volgen van het onderwijs.

De meeste kinderen komen op vierjarige leeftijd op school, of later. Het taalaanbod thuis is in vele gevallen onvoldoende geweest in de eerste periode van hun leven.

Zodra de kinderen starten op school wordt begonnen met het aanleren van gebarentaal. Daarnaast wordt ook gesproken en geschreven taal gehanteerd, zowel het Urdu, de officiële taal in Pakistan, als Engels. Voor deze dove en slechthorende kinderen is dit geen eenvoudige opgave.

Het is echter hartverwarmend om te zien hoe leergierig de kinderen zijn en hoe gemotiveerd de leerkrachten zijn.

Om de kinderen te helpen nog meer van het onderwijs te kunnen profiteren, is het van groot belang dat zij hoortoestellen hebben. De school is heel blij dat de Nederlandse firma voor hoortoestellen Phonak 10 hoortoestellen heeft gedoneerd. Daarnaast zijn er nog meer hoortoestellen nodig. Dat is de reden dat onze Stichting Equator Medicare een donatie heeft gedaan van € 2000 om meer hoortoestellen te kopen.

De school is er heel erg blij mee.

 

Komende november ga ik weer naar Lahore om de school te bezoeken en de resultaten te zien.

 

Gaby Jungst

 

 

Het  gebouw van de kliniek in Konchi is officieel geopend door Dick Jungst

 

Maandag 7 december 2015 de nieuwe moeder en kind kliniek geopend in Konchi  Ze hadden er een groot feest van gemaakt met veel officieel vertoon met wel 100 mensen, koortjes, bloemen en toespraakjes., Na de zegening lint doorgeknipt, sleutels van de aannemer gekregen en aan de nonnen gegeven, rondgang door het gebouw dat er prima uitziet en een degelijke constructie heeft.

 

   

 

      

 

Na afloop was er een lunch georganiseerd, voor àlle aanwezigen. De nonnen hadden het prima georganiseerd, blij met de nieuwe aanwinst en alle aandacht en complimenten! Er komen ongelooflijk veel patiënten, dus een groot succes!

 

 

De bouw van de kliniek in Konchi, gestart op 1 december 2014, vordert snel 

 

Nadat op 1 december 2014 de bouw van de kliniek officieel van start ging hebben wij nu (16 januari 2015) al de eerste foto’s ontvangen. Wij zijn erg blij dat het zo snel gaat.

 

 

 

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

 

Bouw van een nieuwe verloskamer in Konchi- Ethiopië mèt sanitair, douche/WC, kantoortje met bed en 2 spreekkamers

 

Op 22 en 23 oktober 2014 werd Konchi in Ethiopië, 300 km westelijk van de hoofdstad Addis, weer bezocht, waar een aanvraag was gedaan voor een health center, een vrij groot centrum met behandelkamers, verloskamers, met de mogelijkheid voor korte opnames, zoals bijvoorbeeld zieke kinderen, of vrouwen die moeten gaan bevallen of net bevallen zijn.

Het is een gebied waar veel boeren op het platteland wel in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar geen geld verdienen om iets anders te kopen of gezondheidszorg  te krijgen. Een Congregatie van de zusters “Helpers of Mary” werkt al jaren in Konchi, naast de kliniek is er ook een school, een Kindergarten, er zijn voedselprogramma’s voor de armsten, er zijn programma’s voor mensen met podoconiose, een vorm van olifantsziekte, waarbij mensen verminkte opgezette benen en voeten krijgen met infecties.  Het huidige gebouwtje is oud en biedt onvoldoende mogelijkheden.

 

  

Deel bestaande gebouwen

 

Na eerdere bezoeken november 2013 en dit voorjaar bleek bij inventarisatie, dat een gezondheidscentrum te hoog gegrepen was. Door andere klinieken en een gezondheidscentrum op 10 km was er concurrentie, waardoor de schattingen voor patiëntenaantallen te hoog waren.

 

   

 

 

Het meest nodig waren een verloskamer, nu mèt sanitair, een douche en een WC, zodat de zwangeren  en kraamvouwen niet tussendoor “het bos in” moeten, en er moest een kantoortje met bed zijn voor de dienstdoende verpleegster of verloskundige. Ook de 2 spreekkamers moeten vernieuwd, ze zijn klein, donker, hebben geen wastafel, en bieden geen enkele privacy, de bordkartonnen wandjes of gordijnen maken alle gesprekken in de wachtkamer hoorbaar.

Er is besloten tot de nieuwbouw van dit stuk, wat de patiënten, die vaak 10-15 km ver komen lopen, meer comfort en privacy geeft, en de werkers de mogelijkheden geeft privacy gevoelige gesprekken  te voeren en onderzoek te doen.

 

Plattegrond nieuwbouw

 

Het gebouw gaat € 70.000 kosten, en er zal rond 1 december met de bouw begonnen worden. De bouw wordt begeleid door een bureau van het plaatselijke bisdom, dat ook van andere sponsoren in het grote werkgebied van 300 x 600 km diverse klinieken, scholen, waterputten e.d. heeft gebouwd. Het bedrag van € 70.000 is niet alleen afkomstig van Equator Medicare. Andere partners, zoals de Stichting het Tiende Kind, de Hazewinkel Foundation, en de Stichting  Ondersteuning Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg, werken met ons samen.

Voor de inrichting is nog ongeveer €  5000 nodig.

Daarom staan we weer op kerstmarkten;

Zaterdag 13 december in Bornerbroek, achter de kerk,

Zondag 21 december op de kerstmarkt in de Doelenstraat in Almelo.

In de kerstviering in de kerk in Bornerbroek is er één collecte speciaal voor de inrichting van de verloskamer.

 

 

 

Bouw van dispensary Sinambio vordert goed

 

Na een lange periode van onlusten in het gebied is de bouw weer hervat en vordert nu goed!

Hieronder de foto’s die wij op 10 0ktober 2014 ontvingen: